ASOCHUAN.ML

- Xổ số là một bộ môn toán học kết hợp với các thuật toán.

- 2020 là sẽ là một năm mà tất cả các thuật toán cũ sẽ không còn tác dụng nữa.

- Vì thế, asochuan.ml đã chuẩn bị mọi thứ từ thuật toán mới tới những thông tin tuyệt mật để chiến thắng.

- Ace nào đang cần vào bờ cập bến hay đơn giản chỉ là giải trí mà muốn thắng lớn.

- Chúng tôi ở đây để đồng hành cũng ace trên những cung bậc cảm xúc của xổ số.

- Hãy ghi nhớ asochuan.ml để truy cập thường xuyên nhận số chuẩn nhé.

- Zalo tư vấn, hỗ trợ: 0364.358.381

BẠCH THỦ MIỀN BẮC

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ .

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

 

 

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
30/03/2020 59 Ăn 59 200 người ăn
29/03/2020 20 Trượt
28/03/2020 35 Ăn 35 203 người ăn
27/03/2020 71 Ăn 71 202 người ăn
26/03/2020 12 Ăn 12 196 người ăn
25/03/2020 75 Trượt
24/03/2020 85 Ăn 85 200 người ăn
23/03/2020 31 Trượt
22/03/2020 33 Ăn 33 202 người ăn
21/03/2020 14 Ăn 14 195 người ăn
20/03/2020 37 Trượt
19/03/2020 11 Trượt
18/03/2020 54 Ăn 54 200 người ăn
17/03/2020 26 Trượt
16/03/2020 31 Trươt
15/03/2020 44 Trượt
14/03/2020 08 Trượt
13/03/2020 98 Trượt
12/03/2020 18 Ăn 18 202 người ăn
11/03/2020 52 Trượt
10/03/2020 14 Ăn 14 204 người ăn
09/03/2020 06 Ăn 06 203 người ăn
08/03/2020 43 Ăn 43 200 người ăn
07/03/2020 16 Trượt
06/03/2020 34 Trượt
05/03/2020 26 Ăn 26 200 người ăn
04/03/2020 91 Trượt
03/03/2020 97 Trượt
02/03/2020 51 Trượt
01/03/2020 02 Trượt
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
30/03/2020 02 lót 43 Ăn 02 190 người ăn
29/03/2020 11 lót 41 Trượt
28/03/2020 64 Lót 70 Trượt
27/03/2020 24 lót 82 Trượt
26/03/2020 56 Lót 15 Trượt
25/03/2020 51 lót 21 Trượt
24/03/2020 02 lót 70 Trượt
23/03/2020 98 lót 83 Trượt
22/03/2020 65 lót 16 Trượt
21/03/2020 55 lót 22 Trượt
20/03/2020 49 lót 62 Trượt
19/03/2020 37 lót 82 Trượt
18/03/2020 03 lót 80 Trượt
17/03/2020 08 lót 73 Trượt
16/03/2020 18 lót 43 Trượt
15/03/2020 10 lót 43 Trượt
14/03/2020 49 lót 90 Trượt
13/03/2020 72 lót 48 Trượt
12/03/2020 90 lót 06 Trượt
11/03/2020 24 lót 74 Ăn 24 203 người ăn
10/03/2020 49 lót 79 Ăn 49 200 người ăn
09/03/2020 08 lót 79 Trượt
08/03/2020 30 lót 76 Trượt
07/03/2020 68 Lót 82 Ăn 68 203 người ăn
06/03/2020 54 lót 77 Ăn 54 200 người ăn
05/03/2020 63 lót 91 Ă lót 91 195 người ăn
04/03/2020 14 lót 98 Trượt
03/03/2020 22 lót 59 Trươt
02/03/2020 60 Lót 78 Trượt
01/03/2020 14 lót 63 Trượt
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

XIÊN 2 MIỀN BẮC:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
30/03/2020 58/73 Ăn 58 Trượt xiên
29/03/2020 51 96 Ăn 51 Trượt xiên
28/03/2020 01/12 Trượt
27/03/2020 09/63 Ăn 09 Trượt xiên
26/03/2020 51 78 Trượt
25/03/2020 24/93 Trượt
24/03/2020 37 55 Ăn 37 Trượt xiên
23/03/2020 36 42 Trượt
22/03/2020 18 84 Trượt
21/03/2020 28 61 Ăn 28 Trượt xiên
20/03/2020 24 83 Trượt
19/03/2020 29 80 Ăn 29 Trượt xiên
18/03/2020 12 95 Ăn xiên 12 95 198 người ăn
17/03/2020 20/61 Trượt
16/03/2020 21 39 Trượt
15/03/2020 25 50 Trượt
14/03/2020 32 90 Ăn 90
13/03/2020 04 60 Trượt
12/03/2020 01 44 Ăn xiên 01 44 202 người ăn
11/03/2020 05/93 Trượt
10/03/2020 01 51 Ăn xiên 01 51 204 người ăn
09/03/2020 09 64 Ăn xiên 09 64 203 người ăn
08/03/2020 10 60 Ăn xiên 10 60 200 người ăn
07/03/2020 51 97 Trượt
06/03/2020 02 98 Ăn xiên 02 98 203 người ăn
05/03/2020 66 84 Ăn xiên 66 84 202 người ăn
04/03/2020 08 50 Ăn xiên 08 50 202 người ăn
03/03/2020 29 66 Ăn 66 Trượt xiên
02/03/2020 06/82 Ăn 06 82 204 người ăn
01/03/2020 04 81 Ăn xiên 04 81 202 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BA CÀNG LÔ MIỀN BẮC:

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ -  500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG LÔ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
30/03/2020 380 576 Ăn 576 190 người ăn
29/03/2020 195 342 Ăn 342 180 người ăn
28/03/2020 695 805 Trượt
27/03/2020 733 831 Trượt
26/03/2020 485 224 Trượt
25/03/2020 158 797 Trượt
24/03/2020 422 605 Ăn 605 198 người ăn
23/03/2020 564 987 Trượt
22/03/2020 917 346 Ăn 917 200 người ăn
21/03/2020 976 980 Trượt
20/03/2020 488 892 Trượt
19/03/2020 905 677 Trượt
18/03/2020 060 255 Trượt
17/03/2020 048 252 Trượt
16/03/2020 448 965 Trượt
15/03/2020 141 251 Ăn 251 200 người ăn
14/03/2020 528 789 Trượt
13/03/2020 757 999 Trượt
12/03/2020 253 864 Trượt
11/03/2020 245 580 Ăn 580 205 người ăn
10/03/2020 264 896 Ăn 896 204 người ăn
09/03/2020 214 906 Ăn 214 906 203 người ăn
08/03/2020 335 692 Ăn 692 202 người ăn
07/03/2020 327 699 Trượt
06/03/2020 273 677 Ăn 677 205 người ăn
05/03/2020 305 363 Ăn 363 204 người ăn
04/03/2020 197 680 Ăn 197 202 người ăn
03/03/2020 424 764 Trượt
02/03/2020 394 756 Ăn 756 203 người ăn
01/03/2020 477 860 Ăn 477 860 203 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

CHẠM ĐỀ MIỀN BẮC GIẢI ĐẶC BIỆT

✔   PHÍ 500.000 VNĐ .

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây CHẠM ĐỀ MIỀN BẮC ĐẶC BIỆT sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
30/03/2020 Chạm 2 Ăn 02 203 người ăn
29/03/2020 Chạm 4 Ăn 14 200 người ăn
28/03/2020 CHam 0 Trượt
27/03/2020 Chạm 5 Ăn 55 198 người ăn
26/03/2020 Chạm 2 Trượt
25/03/2020 Chạm 1 Trượt
24/03/2020 Chạm 7 Ăn 78 190 người ăn
23/03/2020 Chạm 3 Ăn 23 165 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ MIỀN NAM

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN NAM sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

 
NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
30/03/2020 70 HCM Trượt
29/03/2020 45 Tiên Giang Ăn 45 204 người ăn
28/03/2020 62 HCM Ăn 62 203 người ăn
27/03/2020 42 Bình Dương Ăn 42 202 người ăn
26/03/2020 42 Tây Ninh Trượt
25/03/2020 05 Cần Thơ Ăn 05 205 người ăn
24/03/2020 24 Bến Tre Ăn 24 204 người ăn
23/03/2020 41 HCM Ăn 41 203 người ăn
22/03/2020 34 Tiền Giang Ăn 34 202 người ăn
21/03/2020 99 HCM Trượt
20/03/2020 61 Bình Dương Ăn 61 203 người ăn
19/03/2020 94 Tây Ninh Ăn 94 202 người ăn
18/03/2020 40 Đồng Nai Trượt
17/03/2020 60 Bến Tre Ăn 60 206 người ăn
16/03/2020 26 HCm Ăn 26 204 người ăn
15/03/2020 66 Tiền Giang Ăn 66 203 người ăn
14/03/2020 03 HCM Trượt
13/03/2020 50 Bình Dương Trượt
12/03/2020 92 Tây Ninh Ăn 92 205 người ăn
11/03/2020 62 Cần Thơ Ăn 62 204 người ăn
10/03/2020 64 Bến Tre Ăn 64 203 người ăn
09/03/2020 36 HCM Ăn 36 202 người ăn
08/03/2020 81 Tiên GIang Trượt
07/03/2020 74 HCm Ăn 74 204 người ăn
06/03/2020 25 Bình Dương Ăn 25 203 người ăn
05/03/2020 30 Tây Ninh Ăn 30 202 người ăn
04/03/2020 57 Đồng Nai Trượt
03/03/2020 61 Bến Tre Ăn 61 205 người ăn
02/03/2020 68 HCM Ăn 68 204 người ăn
01/03/2020 70 Tiền GIang Ăn 70 203 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BA CÀNG MIỀN NAM:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BA CÀNG MIỀN NAM sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
30/03/2020 239 680 HCm Trượt
29/03/2020 102 922 Tiền Giang Ăn 922 TG 204 người ăn
28/03/2020 153 961 HCm Ăn 961 HCM 203 người ăn
27/03/2020 296 643 Bình DƯơng Ăn 296 643 Bình DƯơng 202 người ăn
26/03/2020 307 781 Tây ninh Ăn 781
25/03/2020 561 807 Cần Thơ Ăn 561 205 người ăn
24/03/2020 140 774 Bến Tre Trượt 204 người ăn
23/03/2020 662 930 HCM Trượt
22/03/2020 024 573 Tiền Giang Ăn 024 573 Tiền Giang 202 người ăn
21/03/2020 241 570 HCM Ăn 241
20/03/2020 462 578 Bình Dương Ăn 462 203 người ăn
19/03/2020 277 679 Tây Ninh Ăn 679 202 người ăn
18/03/2020 166 379 Đồng Nai Trượt
17/03/2020 327 603 Bến Tre Ăn 603 206 người ăn
16/03/2020 264 697 HCM Ăn 264 HCM 204 người ăn
15/03/2020 245 458 Tiền Giang Ăn 245 203 người ăn
14/03/2020 042 733 HCM Ăn 042 733 HCM
13/03/2020 116 954 Bình Dương Trượt
12/03/2020 419 787 Tây Ninh Trượt
11/03/2020 275 931 Cần Thơ Ăn 931 204 người ăn
10/03/2020 648 933 Bến Tre Ăn 648 203 người ăn
09/03/2020 215 603 HCM Ăn 215 HCM 202 người ăn
08/03/2020 164 917 Tiền Giang Trượt
07/03/2020 430 384 HCM Ăn 430 384 HCM 204 người ăn
06/03/2020 259 846 Ăn 259 203 người ăn
05/03/2020 618 982 Tây Ninh Ăn 618 202 người ăn
04/03/2020 264 710 Càn thơ Ăn 264 710 Càn thơ
03/03/2020 037 579 Bến Tre Trượt
02/03/2020 329 805 HCM Ăn 329 204 người ăn
01/03/2020 194 465 Ăn 194 203 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ MIỀN TRUNG

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN TRUNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
30/03/2020 26 Phú Yên Ăn 26 200 người ăn
29/03/2020 60 KonTum Trượt
28/03/2020 03 Đắc Nông Ăn 03 205 người ăn
27/03/2020 81 Gia Lai Ăn 81 204 người ăn
26/03/2020 60 Bình Định Ăn 60 203 người ăn
25/03/2020 12 Khánh Hòa Ăn 12 202 người ăn
24/03/2020 28 Đắc Lắc Trượt
23/03/2020 02 Phú Yên Ăn 02 204 người ăn
22/03/2020 28 KonTum Ăn 28 203 người ăn
21/03/2020 02 Đắc Nông Ăn 02 202 người ăn
20/03/2020 14 Gia Lai Trượt
19/03/2020 60 Bình Định Ăn 60 209 người ăn
18/03/2020 27 Khánh Hòa Ăn 27 206 người ăn
17/03/2020 67 Quagr Nam Ăn 67 204 người ăn
16/03/2020 60 KonTum Ăn 60 203 người ăn
15/03/2020 61 KonTum Trượt
14/03/2020 80 Quãng Ngãi Ăn 80 205 người ăn
13/03/2020 34 Gia Lai Ăn 34 204 người ăn
12/03/2020 10 Bình Định Ăn 10 203 người ăn
11/03/2020 91 Khánh Hòa Trượt
10/03/2020 67 Đắc Lắc Ăn 67 205 người ăn
09/03/2020 09 Huế Ăn 09 204 người ăn
08/03/2020 65 Khánh Hòa Ăn 65 203 người ăn
07/03/2020 92 Đà Nẵng Ăn 92 200 người ăn
06/03/2020 05 Gia Lai Trượt
05/03/2020 10 Quảng Trị Ăn 10 202 người ăn
04/03/2020 71 Khánh Hòa Ăn 71 204 người ăn
03/03/2020 60 Đắc Lắc Ăn 60 203 người ăn
02/03/2020 20 Huế Ăn 20 202 người ăn
01/03/2020 67 KHánh Hòa Trượt
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

Nhận xét

Thao
Bt mb dc đó ad,
Phản hồi - 30/03/2020
Hiền
de Cham ad chuan do, hihi bua nay an cham 4 vui tóa =))
Phản hồi - 29/03/2020
Krick
Nay ad chốt 20 ko đẹp lắm, ko sao mai chuẩn nhé ad
Phản hồi - 29/03/2020
Krick
Oke 35 nay chốt ổn đấy ad, lúc nhận số ko tin về 35 lắm, chiều về có 35, thanks ad
Phản hồi - 28/03/2020
CLL
hom dau theo bt an 71, mai tiep tuc xemsao
Phản hồi - 27/03/2020
Tho
Mb.hom.nay.b.th.d.do.lai.nhe.ab.het.tien.roi.hu.hu
Phản hồi - 27/03/2020
Phát
05 CT ngon quá :)
Phản hồi - 25/03/2020
Sơn
Mb nay bùn quá ad ơi
Phản hồi - 25/03/2020
A số chuẩn
Vâng nay rât buồn, mai sẽ vững tin chuẩn lại cho ace ạ
Phản hồi - 25/03/2020
Biên
Cho đồng nai di ad
Phản hồi - 24/03/2020
A số chuẩn
Vâng oke bạn
Phản hồi - 24/03/2020
Hồng
Ad ơi, dt de nay chuan ko zay
Phản hồi - 24/03/2020
Tuan
Bth.de.mb.buon.va.ab.oi.hu.hu
Phản hồi - 24/03/2020
Kk
bt hom nay buon lam AD oi :(
Phản hồi - 23/03/2020
A số chuẩn
Vâng, mai sẽ cố gắng chuẩn lại
Phản hồi - 23/03/2020
Tuan
Dac.biet.co.len.ab.oi.buon.pha.10.ngay.roi.hu.hu
Phản hồi - 22/03/2020
Ngà
Tiền giang sao ad ơi
Phản hồi - 21/03/2020
A số chuẩn
Tg tự tin chuẩn đẹp bạn nhé
Phản hồi - 21/03/2020
Yến
Mai bt chuẩn tiếp nha ad, nay ngon quá
Phản hồi - 21/03/2020
Tuan
Co.len.ab Oi.hoi.hop.va
Phản hồi - 20/03/2020
Vu
Mai bt chuan lai nha ad
Phản hồi - 19/03/2020
A số chuẩn
Vâng mai chuẩn đẹp bạn nhé
Phản hồi - 19/03/2020
Tuan.
Cam.on.ab.hom.nay.an.l.x2.mung.qua.nhung.chua.lay.von.
Phản hồi - 19/03/2020
Linh
Mai bt de mb chuan nhe ad
Phản hồi - 18/03/2020
A số chuẩn
Vâng mai sẽ cố gắng chuẩn
Phản hồi - 18/03/2020
Hiền
Hun nay mb sáng lại ad ạ =))
Phản hồi - 18/03/2020
Hiền
mb trượt cả hic
Phản hồi - 17/03/2020
A số chuẩn
Vâng, buồn quá, mai sẽ chuẩn lại cho ace ạ
Phản hồi - 17/03/2020
Hùng Sơn
Có lẻ nào bt mai 31, hihi
Phản hồi - 16/03/2020
Thảo
Oke tin tưởng ad mai chuẩn nhé
Phản hồi - 16/03/2020
Thảo
bt mb thông xịt 4 hôm rùi ad ạ
Phản hồi - 16/03/2020
A só chuẩn
Vâng, mai cầu bt sẽ cố gắng chuẩn lại ạ
Phản hồi - 16/03/2020
Thảo
Bt xịt 3 hôm rùi ad ạ
Phản hồi - 15/03/2020
A số chuẩn
Vâng, mai chuẩn lại bạn nhé
Phản hồi - 15/03/2020
Thảo
bt mai chuẩn ko ad xịt 2 hôm rùi
Phản hồi - 14/03/2020
A số chuẩn
Mai cố gắng chuẩn bạn nhé
Phản hồi - 14/03/2020
Nguyen Le
Bt mb chuan nhe ad
Phản hồi - 12/03/2020
A số chuẩn
Vâng oke bạn
Phản hồi - 12/03/2020
Chiến
mB mai dep ko ad
Phản hồi - 11/03/2020
A số chuẩn
đẹp bạn nhé
Phản hồi - 11/03/2020
Hiền
bt mb nay dep lam ad a
Phản hồi - 09/03/2020
A số chuẩn
hi ok bạn
Phản hồi - 09/03/2020
Thiền
Mai chốt mb 25 ai theo tui ko
Phản hồi - 08/03/2020
Lựu
Mai cho 3 chân tây ninh nhé
Phản hồi - 04/03/2020
A số chuẩn
vâng bạn
Phản hồi - 04/03/2020
Hung
Mai bt mb chuan lai nhe ad oi
Phản hồi - 04/03/2020
Tuan
Hom.nay.bt.mb.ra.sao.ab.co.len.ab.oi.da.3.dem.roi.thua.qua
Phản hồi - 04/03/2020
Hung
cặp x2 mb phí bao nhiêu
Phản hồi - 02/03/2020
A số chuẩn
Vâng, phí ở trên bạn nhé
Phản hồi - 02/03/2020
Hiếu
Nay bt chuẩn ko ad, qua lộn 15
Phản hồi - 02/03/2020
A số chuẩn
Nay cố gắng chuẩn bạn nhé
Phản hồi - 02/03/2020
Thao
mien nam tien giang chuan nhe ad oi
Phản hồi - 01/03/2020
A số chuẩn
Vâng sẽ cố gắng
Phản hồi - 01/03/2020
Sơn
Bt mb nay dep ko ad oi
Phản hồi - 28/02/2020
A số chuẩn
Đẹp bạn nhé
Phản hồi - 28/02/2020
Hào
mai bt mb chuẩn nhé ad, nay mới theo mà trật
Phản hồi - 27/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn, mai chuẩn
Phản hồi - 27/02/2020
Tuan
Bình.dinh.hom.nay.dem.k.ab
Phản hồi - 27/02/2020
Xu Xu
Bt Can tho chuan ko ad
Phản hồi - 25/02/2020
A số chuẩn
Vâng sẽ cố gắng bạn nhé
Phản hồi - 25/02/2020
Tình
Ad mai cho bt mb chuan nhe
Phản hồi - 23/02/2020
Sang
Khanh.hoa.hom.nay.ra.sao.ab
Phản hồi - 23/02/2020
Huyền
tui muon lay bt mn
Phản hồi - 22/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 22/02/2020
Sang.ban.cho.bthdch.nhe.thua.qua

Phản hồi - 19/02/2020
Là sao bạn ơi ?

Phản hồi - 19/02/2020
Hữu
Ad mai cho mn chuản nhé
Phản hồi - 18/02/2020
A số chuẩn
Vâng sẽ cố gắng
Phản hồi - 18/02/2020
Thảo
mai x2 dep ko ad oi
Phản hồi - 16/02/2020
A số chuẩn
mai thứ 2 x2 đẹp bạn nhé
Phản hồi - 16/02/2020
Tiến
bt mb bao nhieu
Phản hồi - 15/02/2020
Hiền
mn lại bùn quá ad ơi, sao chuẩn lại đi nhé,
Phản hồi - 15/02/2020
A số chuẩn
vâng sẽ cố gắng mai chuẩn lại tiền giang bạn nhé
Phản hồi - 15/02/2020
Hiền
Mai ad chốt đep mn nha
Phản hồi - 14/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 14/02/2020
Sáu
mai ad chốt chuẩn bt mb nhé,
Phản hồi - 13/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn sẽ cố gắng
Phản hồi - 13/02/2020
Hân
hom nay toi moi theo thu, hom dau an 55 bt mb cam on nhe
Phản hồi - 12/02/2020
Ly
Bt dt mb nay dep qua ad oi
Phản hồi - 11/02/2020
Thịnh
Thank ad
Phản hồi - 09/02/2020
Thịnh
mai tien gian nhe ad,
Phản hồi - 08/02/2020
A số chuẩn
oke bạn
Phản hồi - 08/02/2020
PHú
Mai chuẩn de mb nhe ad oi
Phản hồi - 08/02/2020
Linh
Nay an bt de ngon qua, cam on a so chuan
Phản hồi - 06/02/2020
Linh
Bt mb nay dep lam ad, tiec bt de qua
Phản hồi - 05/02/2020
Mr love
Mai cho cặp xiên mb nha ad
Phản hồi - 04/02/2020
Trường
BT mb nay bùn lắm ad ạ
Phản hồi - 04/02/2020
A số chuẩn
vâng mai sẽ cố gắng chuẩn lại ạ
Phản hồi - 04/02/2020
Thảo
may nay theo bt mb, hi
Phản hồi - 03/02/2020
Hy vọng
Xiên mb xịt mấy bữa rồi, hôm nay ko bít sao ad ơi?
Phản hồi - 03/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn mai sẽ cố gắng chuẩn lại cho ace hazz
Phản hồi - 01/02/2020
Hùng
Mai cho em con bt HCM nhe anh so chuan
Phản hồi - 02/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn nhé
Phản hồi - 02/02/2020
Thái
huhu ad ơi, bùn quá, bt de mb xit may hom rui, may an dc con lo 63, mai the nao day ad?
Phản hồi - 02/02/2020
A số chuẩn
Hic, may hom nay cau bt de gay lien tuc, mai co gang chuan lai nhe
Phản hồi - 02/02/2020
Thảo
Mai chốt chuẩn bt mb tiếp nhé
Phản hồi - 01/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn in tâm ạ
Phản hồi - 01/02/2020
Thái
Ad xem bt de mien bac truot thong may ngay roi, mai chuan lai cho ace nhe
Phản hồi - 01/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn sẽ cố gắng chuẩn lại cho ace hazz
Phản hồi - 01/02/2020
Tuấn
Đề hôn nay chuẩn ko ad , mình theo 5 hôm liên tiếp rồi
Phản hồi - 01/02/2020
Lih
Mai ad chot bt mb chuam nhe
Phản hồi - 31/01/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 31/01/2020
Vân
Lâu lâu chơi lại đi luôn buồn ghê.
Phản hồi - 31/01/2020
Thảo
Khanh hoa dep lam ad. mai chot quang binh nha
Phản hồi - 29/01/2020
A số chuẩn
HI oke ban
Phản hồi - 29/01/2020
Trường
mt 35 đẹp lắm ad
Phản hồi - 28/01/2020
Nguen
nay theo 3 cang mb va mn trung mn, mb xit, mai thu tiep
Phản hồi - 18/01/2020
Linh
Bt nay dep qua
Phản hồi - 16/01/2020
Sinh
Nay chốt bt de dep nha ad oi
Phản hồi - 11/01/2020
A số chuẩn
Oke ban
Phản hồi - 11/01/2020
Hiền
BT DE nay chuan qua
Phản hồi - 09/01/2020
Bắc
Mai chốt bt de mb chuan nhe ad oi
Phản hồi - 07/01/2020
Triều
bt mb nay đẹp quá
Phản hồi - 07/01/2020
Hai
Thống kê có đúng thật không mn???
Phản hồi - 05/01/2020
Hồng
HCM nay nổ lớn quá AD
Phản hồi - 04/01/2020
Bính
BT đẹp quá
Phản hồi - 03/01/2020
chuong
sao nap ko duoc vay ad
Phản hồi - 02/01/2020
Linh
bt de mb dep qua
Phản hồi - 01/01/2020
Thảo
bt chuẩn quá, tiếc 3 càng
Phản hồi - 30/12/2019
Nguyễn
Nay bt mb đẹp quá ad
Phản hồi - 28/12/2019
Hoang
Hom nay le con gi ban oil
Phản hồi - 26/12/2019
Chine
Nay mb bt chuan ko ad
Phản hồi - 24/12/2019
Hùng
hi nay bt, de mb trat ca :(
Phản hồi - 20/12/2019
PaPa
hay qua bt mb nay dẹp qua
Phản hồi - 17/12/2019
Hoàng
Mơi theo hom dau an dc bt de, hay qua, mai theo tiep
Phản hồi - 15/12/2019
Sáu
Bt de nay chuan qua di, the nay vai hom nua em se vao bo ad a
Phản hồi - 12/12/2019
Hiền
quá đpẹ ad ad, bt mb đẹp quá
Phản hồi - 10/12/2019
Hiền
Ad chốt bd de mb mai chuan nhe, nay theo bt voi bt de ma an moi bt thui
Phản hồi - 09/12/2019
khương
moi theo hom nay ma an ngay db de , cam on ad a, chu may cho khac theo ca tuan ko ra dc con nao
Phản hồi - 08/12/2019
Giang
Bt mb chuẩn thật
Phản hồi - 05/12/2019
Thái
Bt de nay chuan qua
Phản hồi - 29/11/2019
Sáu
Bạch thu mb này đẹp quá ad ơi
Phản hồi - 27/11/2019
Bach thu 99
Vang a
Phản hồi - 27/11/2019
Nguyễn Văn Thái
bt de nay chuan lam
Phản hồi - 20/11/2019
Phan
Chất quá
Phản hồi - 18/11/2019
Thảo
vui qua ad oi, no ca bt lan de, hihi
Phản hồi - 17/11/2019
Nguyen thi Thao
Bt lại đẹp rồi, ăn 2 nháy cảm ơn ad nhé
Phản hồi - 15/11/2019
Sự
Bt mb nay ko đẹp lắm, mai chuẩn nhé ad
Phản hồi - 14/11/2019
Tùng
đẹp lắm ad, bt ngon thật 2 nháy
Phản hồi - 13/11/2019
Le thao
Chốt ít số nhưng mà chất, cảm ơn ad
Phản hồi - 11/11/2019
Thắng
Chất như nước cất, chốt 10 về 10, ad ngon quá
Phản hồi - 10/11/2019
Loan
Bt de mb bên này chuẩn quá, theo 3 hôm ăn rồi, xịt một hôm
Phản hồi - 09/11/2019
Nguyễn Văn Thái
03 Đẹp lắm ad ạ
Phản hồi - 07/11/2019
Nguyen thi Thao
Nay theo liều de mb nổ ngay 90 cám ơn ad nhé,
Phản hồi - 05/11/2019
Le thao
Nay theo bt trật mất :(. mai chuẩn nhé ad ơi
Phản hồi - 03/11/2019
Bạch thủ 99
Oke bạn mai cầu sẽ đẹp lại thôi bạn
Phản hồi - 03/11/2019
Nguyen thi Thao
Bt de mb nay chuan qua
Phản hồi - 01/11/2019
Tùng
Phí cao nhưng quá chuẩn, nay ăn cả lô lẫn de, cảm ơn Ad nhé
Phản hồi - 30/10/2019
Việt
Nay trúng cả 3 miền,
Phản hồi - 26/10/2019
Nguyen thi Thao
Bt de nay dep ad a, phi cao nhung chuan la dc :)
Phản hồi - 25/10/2019
Việt
Phí chát nhưng chốt chuẩn, hôm đầu theo bt thế này là ổn, mai tiếp xem sao
Phản hồi - 23/10/2019
Nguyen thi Thao
Theo bt ad,
Phản hồi - 21/10/2019
Phước
Số có như lịch sử không AD
Phản hồi - 19/10/2019
Bachthu99
đúng lịch sử bạn nhé
Phản hồi - 19/10/2019
Lâm
Thử theo bt ad này, hôm nay chuẩn ăn dc, hi vọng mai chuẩn tiếp
Phản hồi - 19/10/2019
Vi
Theo 2 hôm bạch thủ ngon ad ạ
Phản hồi - 18/10/2019
Hùng
Mai chuẩn lại mn nhé AD, nay theo con 24 của ad trật, may theo 77 mb trúng
Phản hồi - 13/10/2019
Linh
Nay a d chốt 24 TP đẹp quá ạ
Phản hồi - 12/10/2019
Thảo
bạch thủ Gia Lai nay đẹp lắm ad ạ
Phản hồi - 11/10/2019
Ninh
tôi hôm nay cũng theo bt, cảm ơn ad nhé
Phản hồi - 11/10/2019
Khải
công nhận, 2 hôm này theo bạch thủ miền bắc của ad này, chuẩn thật
Phản hồi - 11/10/2019
Hùng
bt mb ad nay chốt ngon quá ạ
Phản hồi - 09/10/2019
Hương
Bt miền nam của ad chuẩn thật
Phản hồi - 08/10/2019
Hùng
hôm đầu theo bt của ad, trúng ngay, mai theo tiếp xem sao
Phản hồi - 08/10/2019
Hương
Ad mai chốt bt mb cho em nhé
Phản hồi - 06/10/2019
Vua bạch thủ
oke bạn nhé
Phản hồi - 06/10/2019
Sơn
Quá ổn ad ạ, nay bạch thủ mb lại ngon
Phản hồi - 06/10/2019
Loan
Mai ad vẫn chốt cho em bt miền nam nhé
Phản hồi - 05/10/2019
Sơn
Hôm nay bt mb trượt nhưng vẫn vui, một tuần nổ liên tục như vậy quá ổn ad ạ
Phản hồi - 05/10/2019
Loan
Bt miền nam của ad theo 2 hôm nay ăn cả 2 hôm, chuẩn quá
Phản hồi - 04/10/2019
Tiến
Số ad tuyệt quá, rất chuẩn, ko gặp sớm hơn hihi
Phản hồi - 04/10/2019
Hiền
Ad mai miền nam Bình Dương cho em bt nhé
Phản hồi - 03/10/2019
Vua bạch thủ
oke bạn
Phản hồi - 03/10/2019
THái
dc đó ad, giá cao nhưng chất,quá chuẩn
Phản hồi - 03/10/2019
Hương
Mai chốt cho tôi bt miền nam nhé, nghe nói ad chốt rất chuẩn, phải thử xem mới dc
Phản hồi - 02/10/2019
Vua bạch thủ
Vâng giúp anh chị em vb là xứ mệnh của chúng tôi
Phản hồi - 02/10/2019
Thao
Nay theo thử bt miền bắc, rất chuẩn nhé, mai theo tiếp xem sao, hi vọng 1 tuần ăn thông 4 hôm là ngon rồi
Phản hồi - 02/10/2019
Luyến
chà, ad này siêu thật, chốt bt mn ngọt quá đi mai theo tiếp
Phản hồi - 02/10/2019
Nguyễn Sơn
Ăn bt 2 hôm , quá ngon ad ạ, sẽ theo dài dài
Phản hồi - 02/10/2019
Luyến
Nay theo thử bt mn xem thế nào
Phản hồi - 01/10/2019
Nguyễn Sơn
Mới theo bt miền bắc hôm qua ad chốt ăn, nay theo tiếp xem sao
Phản hồi - 01/10/2019
... ============= ...

ASOCHUAN.ML CHÚC CÁC ACE THẮNG LỚN HÔM NAY

Hãy ghi nhớ asochuan.ml như một kênh tham khảo giúp anh em chiến thắng mỗi ngày

Web Statistics