ASOCHUAN.ML

- Xổ số là một bộ môn toán học kết hợp với các thuật toán.

- 2020 là sẽ là một năm mà tất cả các thuật toán cũ sẽ không còn tác dụng nữa.

- Vì thế, asochuan.ml đã chuẩn bị mọi thứ từ thuật toán mới tới những thông tin tuyệt mật để chiến thắng.

- Ace nào đang cần vào bờ cập bến hay đơn giản chỉ là giải trí mà muốn thắng lớn.

- Chúng tôi ở đây để đồng hành cũng ace trên những cung bậc cảm xúc của xổ số.

- Hãy ghi nhớ asochuan.ml để truy cập thường xuyên nhận số chuẩn nhé.

- Zalo tư vấn, hỗ trợ: 0364.358.381

BẠCH THỦ MIỀN BẮC

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ .

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

 

 

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 51 Ăn 51 204 người ăn
01/07/2020 21 Ăn 21 203 người ăn
30/06/2020 50 Ăn 50 202 người ăn
29/06/2020 31 Trượt
28/06/2020 43 Ăn 43 204 người ăn
27/06/2020 16 Trượt
26/06/2020 12 Trượt
25/06/2020 33 Ăn 33 206 người ăn
24/06/2020 29 Ăn 29 205 người ăn
23/06/2020 33 Ăn 33 204 người ăn
22/06/2020 09 Ăn 09 203 người ăn
21/06/2020 45 Trượt
20/06/2020 90 Ăn 90 205 người ăn
19/06/2020 31 Trươt
18/06/2020 50 Ăn 50 207 người ăn
17/06/2020 18 Ăn 18 206 người ăn
16/06/2020 97 Ăn 97 205 người ăn
15/06/2020 30 Ăn 30 204 người ăn
14/06/2020 58 Trượt
13/06/2020 39 Ăn 39 207 người ăn
12/06/2020 54 Ăn 54 206 người ăn
11/06/2020 37 Ăn 37 205 người ăn
10/06/2020 14 Ăn 14 204 người ăn
09/06/2020 89 Trượt
08/06/2020 16 Ăn 16 208 người ăn
07/06/2020 27 Ăn 27 206 người ăn
06/06/2020 03 Ăn 03 205 người ăn
05/06/2020 47 Ăn 47 204 người ăn
04/06/2020 04 Ăn 04 203 người ăn
03/06/2020 08 Trượt
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 76 Lót 29 Trượt
01/07/2020 68 Lót 53 Trượt
30/06/2020 56 Lót 72 Trượt
29/06/2020 20 Lót 78 Ăn 20 204 người ăn
28/06/2020 51 Lót 70 Ăn 51 203 người ăn
27/06/2020 36 Lót 81 Ăn 36 202 người ăn
26/06/2020 48 lót 52 Trượt
25/06/2020 82 Lót 72 Ăn 82 205 người ăn
24/06/2020 10 lót 72 Ăn 10 204 người ăn
23/06/2020 62 Lót 89 Ăn 62 203 người ăn
22/06/2020 33 Lót 62 Trượt
21/06/2020 27 Lót 68 Ăn 27 205 người ăn
20/06/2020 69 Lót 58 Ăn 69 204 người ăn
19/06/2020 30 Lót 72 Ăn 30 203 người ăn
18/06/2020 60 lót 98 Trượt
17/06/2020 17 lót 57 Ăn 17 204 người ăn
16/06/2020 62 Lót 71 Ăn 62 203 người ăn
15/06/2020 52 Lót 98 Ăn 52 202 người ăn
14/06/2020 47 lót 53 Trượt
13/06/2020 61 Lót 45 Ăn 61 204 người ăn
12/06/2020 03 lót 26 Ăn 03 203 người ăn
11/06/2020 34 lót 64 Ăn 34 202 người ăn
10/06/2020 39 Lót 62 Trượt
09/06/2020 70 Lót 54 Ăn 70 203 người ăn
08/06/2020 60 lót 43 Ăn 60 206 người ăn
07/06/2020 39 Lót 83 Ăn 39 294 người ăn
06/06/2020 32 Lót 52 Ăn 32 203 người ăn
05/06/2020 76 lót 31 Trượt
04/06/2020 78 Lot 92 Ăn 78 205 người ăn
03/06/2020 00 lót 50 Ăn 00 204 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

XIÊN 2 MIỀN BẮC:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 05 80 Ăn 80 trượt xiên
01/07/2020 26 43 Ăn 26 43 203 người ăn
30/06/2020 14 75 Ăn 75 Trượt xiên
29/06/2020 19 71 Ăn xiên 19 71 204 người ăn
28/06/2020 42 90 Ăn xiên 42 90 203 người ăn
27/06/2020 01 79 Ăn 79 trượt xiên
26/06/2020 34 62 Ăn xiên 34 62 205 người ăn
25/06/2020 22 79 Ăn 22 79 204 người ăn
24/06/2020 01 54 Ăn xiên 01 54 203 người ăn
23/06/2020 20/73 Ăn 20 Trượt xiên
22/06/2020 15 37 Trượt
21/06/2020 05 36 Ăn xiên 05 36 204 người ăn
20/06/2020 45 79 Ăn xiên 45 79 203 người ăn
19/06/2020 46 73 Ăn xiên 46 73 201 người ăn
18/06/2020 37/80 Ăn 80 trượt xiên
17/06/2020 53 71 Trượt
16/06/2020 01/40 Ăn 40 Trượt xiên
15/06/2020 34/64 Ăn 64 Trượt xiên
14/06/2020 27 93 Ăn 93 Trượt xiên
13/06/2020 26 35 Trượt
12/06/2020 00 60 Ăn 00 Trượt xiên
11/06/2020 31 81 Ăn 31 Trượt xiên
10/06/2020 18 92 Trượt
09/06/2020 71/80 Ăn 80 Trượt xiên
08/06/2020 47 90 Trượt
07/06/2020 41 84 Trượt
06/06/2020 33 72 Ăn xiên 33 72 198 người ăn
05/06/2020 36 97 Ăn 36 Trượt xiên
04/06/2020 20 57 Trượt
03/06/2020 63 71 Trượt
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BA CÀNG LÔ MIỀN BẮC:

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ -  500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG LÔ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 260 904 Ăn 904 206 người ăn
01/07/2020 543 789 Ăn 543 205 người ăn
30/06/2020 027 458 Ăn 027 458 204 người ăn
29/06/2020 437 815 Trượt
28/06/2020 462 595 Ăn 595 208 người ăn
27/06/2020 327 607 Ăn 607 206 người ăn
26/06/2020 446 738 Ăn 446 205 người ăn
25/06/2020 109 420 Ăn 420 204 người ăn
24/06/2020 129 560 Trượt
23/06/2020 246 801 Ăn 801 205 người ăn
22/06/2020 256 622 Ăn 256 204 người ăn
21/06/2020 290 898 Ăn 898 203 người ăn
20/06/2020 398 658 Ăn 398 202 người ăn
19/06/2020 256 931 Trươt
18/06/2020 508 495 Trượt
17/06/2020 402 721 Ăn 402 721 204 người ăn
16/06/2020 297 964 Trượt
15/06/2020 472 824 Ăn 824 208 người ăn
14/06/2020 102 328 Ăn 102 328 206 người ăn
13/06/2020 537 694 Ăn 537 205 người ăn
12/06/2020 033 855 Ăn 033 855 204 người ăn
11/06/2020 635 890 Ăn 635 203 người ăn
10/06/2020 568 348 Trượt
09/06/2020 362 728 Ăn 728 206 người ăn
08/06/2020 570 977 Ăn 570 977 204 người ăn
07/06/2020 403 932 Ăn 403 932 203 người ăn
06/06/2020 692 457 Trượt
05/06/2020 576 890 Ăn 576 206 người ăn
04/06/2020 268 912 Ăn 912 205 người ăn
03/06/2020 103 748 Ăn 103 748 204 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

CHẠM ĐỀ MIỀN BẮC GIẢI ĐẶC BIỆT

✔   PHÍ 500.000 VNĐ .

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây CHẠM ĐỀ MIỀN BẮC ĐẶC BIỆT sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 Chạm 1 Trượt
01/07/2020 Chạm 1 Trượt
30/06/2020 Chạm 9 Ăn 29 210 người ăn
29/06/2020 Chạm 2 Ăn 20 208 người ăn
28/06/2020 Chạm 5 Ăn 51 207 người ăn
27/06/2020 Chạm 3 Ăn 36 206 người ăn
26/06/2020 Chạm 1 Ăn 16 205 người ăn
25/06/2020 Chạm 7 Trượt
24/06/2020 Chạm 0 Ăn 10 209 người ăn
23/06/2020 CHạm 2 Ăn 62 206 người ăn
22/06/2020 Chạm 1 Ăn 17 205 người ăn
21/06/2020 Chạm 7 Ăn 27 204 người ăn
20/06/2020 Cham 2 Trươt
19/06/2020 Cham 0 Ăn 30 208 người ăn
18/06/2020 Chạm 9 Ăn 89 206 người ăn
17/06/2020 Chạm 7 Ăn 17 205 người ăn
16/06/2020 Chạm 6 Ăn 62 204 người ăn
15/06/2020 Chạm 3 Trượt
14/06/2020 Chạm 7 Ăn 74 206 người ăn
13/06/2020 Chạm 6 Ăn 61 205 người ăn
12/06/2020 Chạm 0 Ăn 03 204 người ăn
11/06/2020 Chạm 3 Ăn 34 202 người ăn
10/06/2020 Chạm 4 Trượt
09/06/2020 Chamk 0 Ăn 70 203 người ăn
08/06/2020 Chạm 7 Trượt
07/06/2020 Chạm 9 Ăn 39 208 người ăn
06/06/2020 Chạm 2 Ăn 32 206 người ăn
05/06/2020 Chạm 3 Ăn 13 205 người ăn
04/06/2020 Chạm 7 Ăn 78 204 người ăn
03/06/2020 Chạm 0 Ăn 00 203 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

DÀN ĐỀ VIP MIỀN BẮC

✔   PHÍ : 2.000.000 VNĐ - 2tr

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ VIP MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 4 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 12 21 29 92 45 54 Ăn 29 218 người ăn
01/07/2020 26 62 35 53 04 40 Ăn 35 217 người ăn
30/06/2020 01 10 46 64 29 92 Ăn 29 216 người ăn
29/06/2020 14 41 02 20 57 75 Ăn 20 215 người ăn
28/06/2020 05 50 28 82 47 74 Trượt
27/06/2020 01 10 36 63 79 97 Ăn 36 219 người ăn
26/06/2020 04 40 16 61 47 74 Ăn 16 216 người ăn
25/06/2020 36 63 28 82 09 90 Ăn 82 215 người ăn
24/06/2020 01 10 46 64 79 97 Ăn 10 211 người ăn
23/06/2020 04 40 26 62 78 87 Ăn 62 210 người ăn
22/06/2020 03 30 26 62 35 53 Trượt
21/06/2020 04 40 27 72 05 50 Ăn 27 212 người ăn
20/06/2020 02 20 36 63 69 96 Ăn 69 210 người ăn
19/06/2020 03 30 26 62 57 75 Ăn 30 208 người ăn
18/06/2020 04 4035 53 89 98 Ăn 89 206 người ăn
17/06/2020 36 63 17 71 09 90 Ăn 17 205 người ăn
16/06/2020 14 41 05 50 48 84 Trượt
15/06/2020 16 61 25 52 07 70 Ăn 52 209 người ăn
14/06/2020 02 20 47 74 68 86 Ăn 74 206 người ăn
13/06/2020 05 50 16 61 59 95 Ăn 61 205 người ăn
12/06/2020 03 30 26 62 58 85 Ăn 03 204 người ăn
11/06/2020 04 40 35 53 06 60 Trượt
10/06/2020 03 30 48 84 39 93 Ăn 30 208 người ăn
09/06/2020 27 72 07 70 89 98 Ăn 70 207 người ăn
08/06/2020 05 50 06 60 09 90 Ăn 60 206 người ăn
07/06/2020 04 40 39 93 78 87 Ăn 39 204 người ăn
06/06/2020 02 20 23 32 47 74 Ăn 32 203 người ăn
05/06/2020 03 30 26 62 67 76 Trượt
04/06/2020 37 73 68 86 09 90 Trượt
03/06/2020 00 99 24 42 48 84 Ăn 00 205 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

ĐỘCTHỦ MIỀN BẮC

✔   PHÍ : 3.000.000 VNĐ .

✔   Đẳng cấp của một con số Miền Bắc duy nhất trong ngày hôm nay

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 6 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 10 Trượt lộn 01
01/07/2020 91 Ăn 91 205 người ăn
30/06/2020 36 Trúng 36 204 người ăn
29/06/2020 45 Ăn 45 203 người ăn
28/06/2020 79 Trúng 79 202 người ăn
27/06/2020 06 Trúng 06 201 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ MIỀN NAM

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN NAM sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

 
NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 72 Tây Ninh Ăn 72 216 người ăn
01/07/2020 94 ĐỒng Nai Ăn 94 214 người ăn
30/06/2020 62 Bến Tre Ăn 62 212 người ăn
29/06/2020 12 HCM Ăn 12 210 người ăn
28/06/2020 12 Tiền GIang Trượt
27/06/2020 80 HCM Ăn 80 216 người ăn
26/06/2020 22 BÌnh Dương Ăn 22 215 người ăn
25/06/2020 80 Tây Ninh Ăn 80 214 người ăn
24/06/2020 53 Cần Thơ Ăn 53 210 người ăn
23/06/2020 68 Bến Tre Trượt
22/06/2020 80 HCM Ăn 80 215 người ăn
21/06/2020 59 Tiền Giang Ăn 50 214 người ăn
20/06/2020 02 HCM Ăn 02 211 người ăn
19/06/2020 66 Bình Dương Ăn 66 210 người ăn
18/06/2020 96 Tây Ninh Trượt
17/06/2020 26 đồng Nai Ăn 26 217 người ăn
16/06/2020 42 Bến Tre Ăn 42 217 người ăn
15/06/2020 54 HCM Ăn 54 216 người ăn
14/06/2020 80 HCM Ăn 80 215 người ăn
13/06/2020 82 HCM Ăn 82 210 người ăn
12/06/2020 81 Bình Dương Trượt
11/06/2020 35 Tây Ninh Ăn 35 215 người ăn
10/06/2020 76 Cần Thơ Ăn 76 214 người ăn
09/06/2020 68 Vũng Tàu Ăn 68 211 người ăn
08/06/2020 52 HCM Ăn 52 208 người ăn
07/06/2020 61 Tiền Giang Trượt
06/06/2020 55 HCM Ăn 55 211 người ăn
05/06/2020 75 Bình Dương Ăn 75 208 người ăn
04/06/2020 18 Tây Ninh Ăn 18 206 người ăn
03/06/2020 76 Càn Thơ Ăn 76 205 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BA CÀNG MIỀN NAM:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BA CÀNG MIỀN NAM sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 316 914 Tây Ninh Ăn 316 914 Tây Ninh 216 người ăn
01/07/2020 525 673 Cần Thơ Ăn 525 214 người ăn
30/06/2020 304/540 Bến Tre Ăn 304 540 212 người ăn
29/06/2020 348 / 779 HCM Ăn 348 HCM 210 người ăn
28/06/2020 274 842 Trượt
27/06/2020 360 912 HCM Ăn 360 HCm 216 người ăn
26/06/2020 730 874 Ăn 874 215 người ăn
25/06/2020 163 520 Tây Ninh Ăn 520 TN 214 người ăn
24/06/2020 496 790 Đồng Nai Ăn 790 210 người ăn
23/06/2020 180 629 Bến Tre Ăn 629 BT
22/06/2020 582 614 HCM Ăn 582 215 người ăn
21/06/2020 250 685 Tiền Giang Ăn 250 685 Tiền Giang 214 người ăn
20/06/2020 216 925 HCM Ăn 925 211 người ăn
19/06/2020 294 574 Ăn 294 210 người ăn
18/06/2020 560 873 Tây Ninh Ăn 560
17/06/2020 142 930 ĐỒng Nai Ăn 142 217 người ăn
16/06/2020 269 871 Bến Tre Trượt
15/06/2020 324 982 HCM Ăn 324 982 216 người ăn
14/06/2020 380 960 Tiền Giang Ăn 380 960 Tiền Giang 215 người ăn
13/06/2020 136 293 HCM Ăn 293 HCM 210 người ăn
12/06/2020 345 750 Bình DƯơng Trượt
11/06/2020 290 735 Ăn 290 215 người ăn
10/06/2020 216 626 Đồng Nai Ăn 626 214 người ăn
09/06/2020 152 391 Bến Tre Ăn 391 211 người ăn
08/06/2020 295 370 HCM Ăn 370 HCM 208 người ăn
07/06/2020 420 973 Trượt
06/06/2020 725 846 HCM Ăn 725 211 người ăn
05/06/2020 348 650 Bình Dương Ăn 348 208 người ăn
04/06/2020 357 640 Tây Ninh Ăn 357 TN 206 người ăn
03/06/2020 204 899 Cần Thơ Ăn 204 899 Cần Thơ 205 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ MIỀN TRUNG

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN TRUNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
02/07/2020 90 Bình ĐỊnh Ăn 90 206 người ăn
01/07/2020 64 Khánh Hòa Ăn 64 205 người ăn
30/06/2020 24 Đắc Lắc Ăn 24 204 người ăn
29/06/2020 93 Phú Yên Trượt
28/06/2020 52 Khánh Hòa Ăn 52 206 người ăn
27/06/2020 43 Đà Nẵng Ăn 43 205 người ăn
26/06/2020 54 Gia Lai Ăn 54 204 ngươi ăn
25/06/2020 62 Quảng Trị Trượt
24/06/2020 82 Khánh Hòa Ăn 82 209 người ăn
23/06/2020 22 Quảng Nam Ăn 22 206 người ăn
22/06/2020 98 Phú Yên Ăn 98 205 người ăn
21/06/2020 40 KonTum Ăn 40 204 người ăn
20/06/2020 41 Quảng Ngãi Trươt
19/06/2020 05 Gia Lai Ăn 05 217 người ăn
18/06/2020 43 Bình ĐỊnh Ăn 43 216 người ăn
17/06/2020 60 Đà Nẵng Ăn 60 215 người ăn
16/06/2020 74 Đắc Lắc Ăn 74 210 người ăn
15/06/2020 17 Phú Yên Trượt
14/06/2020 02 Khánh Hòa Ăn 02 215 người ăn
13/06/2020 53 Quảng NGãi Ăn 53 211 người ăn
12/06/2020 02 Gia Lai Ăn 02 210 người ăn
11/06/2020 65 Bình Định Trượt
10/06/2020 52 kHánh Hòa Ăn 52 215 người ăn
09/06/2020 37 Đắc Lắc Ăn 37 214 người ăn
08/06/2020 02 PHú Yên Ăn 02 211 người ăn
07/06/2020 34 KonTum Ăn 34 209 người ăn
06/06/2020 69 Quảng Ngãi Trượt
05/06/2020 45 Gia Lai Ăn 45 214 người ăn
04/06/2020 60 Bình Định Ăn 60 211 người ăn
03/06/2020 60 Khánh Hòa Ăn 60 209 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

Nhận xét

Thảo
ĐT mb dạo này đều quá ad ạ :D
Phản hồi - 01/07/2020
A số chuẩn
Vâng :)
Phản hồi - 01/07/2020
Soan
Ad cho em con CT nha
Phản hồi - 01/07/2020
A số chuẩn
Vâng bạn
Phản hồi - 01/07/2020
Thảo
Dàn 6 mai chuẩn nhé ad
Phản hồi - 28/06/2020
A sô chuản
Vâng oke bạn nhé
Phản hồi - 28/06/2020
Sơn
ĐT nay nổ đẹp quá ad, bù lại 2 hôm xịt ha ha
Phản hồi - 27/06/2020
A số chuẩn
Vâng :)
Phản hồi - 27/06/2020
Thúy
Mừng quá ad ạ, nay đt 06 trúng, hi zui qua :)
Phản hồi - 27/06/2020
A số chuẩn
Vâng ạ, hun nay lấy lại niềm tin chốt chính xác đt mb ad vui lắm ạ :)
Phản hồi - 27/06/2020
Phi.yen.
thua.qua.khong.dam.danh An.oi
Phản hồi - 27/06/2020
Hiền
Mai đt chuẩn lại ad ơi, 2 hôm nay thua quá
Phản hồi - 26/06/2020
A số chuẩn
Vâng ạ, mai sẽ chuẩn lại ạ
Phản hồi - 26/06/2020
Sơn
Quá buồn luôn, dt lại xịt tiếp, mai thế nào ad
Phản hồi - 26/06/2020
A số chuẩn
Vâng ạ, dt 2 hôm nay chán quá, mai cố gắng chuẩn lại ạ, hazz
Phản hồi - 26/06/2020
Thúy
Nay sao thế ad ơi, trượt tiếp đt mb huhu
Phản hồi - 26/06/2020
A số chuẩn
Vâng, bùn quá ạ, mai dt mb sẽ miễn phí ạ cho những ai theo hun nay ạ, số sẽ dc nhận tự động vào lúc 2h chiều mai ạ
Phản hồi - 26/06/2020
Phi.yen
Ab.nhan.vay.ngia.la Sao.em.kh.hieu
Phản hồi - 26/06/2020
Phi.yen.hom.nay.co.chinh.sac.o
Ab.biet.ngo.vay.tien.danh.ge.lai.chu.thua.nhieu Qua.cho.biet.nha.anh.nhe.ng26.th6
Phản hồi - 26/06/2020
A số chuẩn
Vâng bùn quá ạ
Phản hồi - 26/06/2020
Sơn
Ad dt nay sao zay, 40 xịt -> lộn 04 ??
Phản hồi - 25/06/2020
A số chuẩn
Vâng nay lộn 04. bùn quá, mai cố gắng thật chuẩn ạ, hu hu
Phản hồi - 25/06/2020
Thúy
Đúng rùi đt nay lộn 04 ha ha
Phản hồi - 25/06/2020
A số chuẩn
Vâng bạn, nay hơi bị vấp, mai cố gắng chuẩn lại ạ
Phản hồi - 25/06/2020
A số chuẩn
Vâng, nay bùn quá, mai giảm 50% cho ai hun nay theo đt mb bị lộn 04 ạ, :(
Phản hồi - 25/06/2020
Hiệu
Nay đt mb ad chốt lộn 04 thành 40 chứ, hazz, may quá oánh lộn 04, mai chuẩn xác 100% nhé ad ơi
Phản hồi - 25/06/2020
Phi.yen
Lam.an.voi.nhau.ma....vay.sao.da.thua.het.tien.rang.vao.doc.thu.de.gu.ma Ab.no.nao Saovay.lam.an.lau.daivay.sao
Phản hồi - 25/06/2020
A số chuẩn
Vâng bùn quá ạ, nay lộn về 04, mai cố gắng chuẩn xác lại ạ huhu
Phản hồi - 25/06/2020
Thao Nguyen
Ad dàn 6 chuẩn nhé
Phản hồi - 25/06/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 25/06/2020
Phil.yen.
Ab.oi.hom.nay.cho.em.doc.thu.chuau.nhe.ngay.25.thang.6l Land.dau Vao.doc.thu.ab.nhi.lo.lam.do.
Phản hồi - 25/06/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 25/06/2020
Liên
Ad ơi, nay cho em dàn 6 chuẩn nhé
Phản hồi - 23/06/2020
A số chuẩn
Vâng bạn nhé
Phản hồi - 23/06/2020
Lam.phu.yen
Hom.nay.bach.thu.va.3c.chuan.nhe.anh.ngay. 21.thang.6.em.lam Chao
Phản hồi - 21/06/2020
Phil.yen
Bach.thu.dep.nhi.mai.tiep.tuc.nhe.ab.ng.21.th.6 Cam.on.
Phản hồi - 20/06/2020
Phi.yen
Hôm.nay.bánh.thu.chuẩn.không.ab.
Phản hồi - 20/06/2020
Thúy
Ad tý em nap gửi đôc thủ mb chuẩn cho em nhá
Phản hồi - 20/06/2020
Thao
Dàn 6 này đẹp chauanr quá , mai tiếp nhé ad
Phản hồi - 17/06/2020
A số chuẩn
Oke bạn nhé
Phản hồi - 17/06/2020
Linh
mai bt chuẩn ko
Phản hồi - 16/06/2020
A số chuẩn
Oke chuẩn tự tin bạn nhé
Phản hồi - 16/06/2020
Lam.phu.yen
X2.co.len.ab.sao.lau.vay
Phản hồi - 15/06/2020
Hiệu
Ad nay đt 53 quá chuẩn luôn
Phản hồi - 14/06/2020
Chiến
Dàn 6 mai chuẩn tiếp nhé ad
Phản hồi - 13/06/2020
Chiến
Dàn 6 mai chuẩn tiếp nhé ad
Phản hồi - 13/06/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 13/06/2020
Sang.x2mb.
Sao.lau.vay.ab..home.nay.chuan.nhe.ab.oi.cam. on.nhieu
Phản hồi - 13/06/2020
Hiền
ĐT chuẩn quá ạ
Phản hồi - 12/06/2020
A số chuẩn
Cảm ơn bạn đã tin a số chuẩn
Phản hồi - 12/06/2020
Vương
Dt chuẩn quá ad ạ, theo 3 hôm trúng cả ba, quá đã lun
Phản hồi - 11/06/2020
A số chuẩn
Vâng ạ :)
Phản hồi - 11/06/2020
Sang.x2.co.lên.anh.b.oi
Ẹm.hoi.hợp.qua.ng11th.6.tốt Đẹp.nhe Anh
Phản hồi - 11/06/2020
Sang.x2.co.lên.anh.b.oi
Ẹm.hoi.hợp.qua.
Phản hồi - 11/06/2020
Liễu
Mai ad chốt đẹp bt dê nha
Phản hồi - 09/06/2020
Sang.3c.mb.
Hom.nay.the.nao .ng.10.th.6.cho Em.trung.mot.lan.nhe.ab. 1
Phản hồi - 09/06/2020
A số chuẩn
Oke bạn sẽ cố gắng
Phản hồi - 09/06/2020
Lam.phu.yen.x2.mb.
Hom.nay.ngay.9.thang.6.x2.the.nao.ab Co.gang.len.ab.nhe.cam.on.nhieu.
Phản hồi - 09/06/2020
Luân
dàn 6 ngon quá , ăn 2 hôm
Phản hồi - 08/06/2020
Minh
Mai bt chuẩn ko ad
Phản hồi - 07/06/2020
A số chuẩn
Tự tin bạn nhé
Phản hồi - 07/06/2020
Lam.phu.yen
X2.co.len.nhe.ab.trung.33.72.dep.qua.hom.nay.ng7 Th.6
Phản hồi - 07/06/2020
Thao Nguyen
bt đẹp quả ad mai tiếp tục chuẩn nhé
Phản hồi - 06/06/2020
A số chuẩn
Oke bạn tự tin nhé, cầu đang đẹp
Phản hồi - 06/06/2020
Lam.phu.yen.x2.sao.lauvay
A.b.hom.nay The.nao.ab
Phản hồi - 06/06/2020
A số chuẩn
Đã gửi số rùi nha bạn
Phản hồi - 06/06/2020
Trường
Dàn 6 chuẩn., thanks ad
Phản hồi - 05/06/2020
A số chuẩn
OKe bạn
Phản hồi - 05/06/2020
Hào
Độc thủ liều theo mà chuẩn thật, 2 hôm trúng cả 2,
Phản hồi - 03/06/2020
A số chuẩn
Vâng, mục độc thủ ad rất tâm huyết nhất, và mong anh em ngày nào cũng trúng
Phản hồi - 03/06/2020
Thái
Dàn 6 nay tưởng xịt mà lại ăn hihi
Phản hồi - 02/06/2020
A số chuẩn
Vâng in tâm bạn nhé
Phản hồi - 02/06/2020
Lam.Phu.yen
3.c.mb.ra.sao.trót.14.ngay.so.qua.hôm.naychan.không.ab.2th.6
Phản hồi - 02/06/2020
Hiếu
dt mb chuẩn quá
Phản hồi - 01/06/2020
A số chuẩn
Cảm ơn bạn đã tin tưởng a số chuẩn :)
Phản hồi - 01/06/2020
Long
Umk dung rui ban, ke biet som ad thi tui ngon rui
Phản hồi - 31/05/2020
THang
Long theo doc thu rui ad, chinh xac nhu thong ke chu ban?
Phản hồi - 31/05/2020
Long
Dt chua trật hôm nào ad giỏi quá
Phản hồi - 29/05/2020
Lương
ĐT chốt chuẩn thật
Phản hồi - 28/05/2020
A số chuẩn
Vâng bạn :)
Phản hồi - 28/05/2020
Hoàng
Ad dàn 6 nay chuẩn ko
Phản hồi - 26/05/2020
A số chuẩn
Chuẩn bạn nhé
Phản hồi - 26/05/2020
pHú
độc thủ mb chuẩn quá ad ạ
Phản hồi - 25/05/2020
Hiển
Dàn 6 chuẩn ko ad ơi
Phản hồi - 24/05/2020
Trọng
Lai theo dt chuẩn ko?
Phản hồi - 24/05/2020
Giang
Mai bt miền bắc chuẩn ko ad
Phản hồi - 21/05/2020
A số chuẩn
Cố gắng chuẩn đẹp bạn nhé
Phản hồi - 21/05/2020
Lai
độc thủ ad chuẩn phết
Phản hồi - 21/05/2020
A số chuẩn
Oke bạn :)
Phản hồi - 21/05/2020
PHiên
Hôm nay liều theo bt của ad, chuẩn thật
Phản hồi - 19/05/2020
A số chuẩn
Vâng, phương châm uy tín lâu dài ạ :)
Phản hồi - 19/05/2020
Trí
Tôi theo thấy đúng như thống kê, chuẩn,
Phản hồi - 18/05/2020
Phiên
Ai theo dàn độc thủ mb cho biết có chính xác hay ko zay?
Phản hồi - 18/05/2020
Hiển
dàn 6 chuẩn đấy ad
Phản hồi - 18/05/2020
Biên
Bt mai con gì
Phản hồi - 16/05/2020
Sinh
Dàn 6 mai chuẩn nhé ad à
Phản hồi - 16/05/2020
A số chuẩn
Vâng oke bạn
Phản hồi - 16/05/2020
NGuyên
Đc giới thiệu ad, nay theo dàn 6 trúng ngay, ko như chỗ khác theo xịt liên tục, thank ad uy tín
Phản hồi - 14/05/2020
A số chuẩn
Cảm ơn bạn, :)
Phản hồi - 14/05/2020
Bình
Bt chuẩn quá
Phản hồi - 14/05/2020
Na
Cầu ad đẹp đấy
Phản hồi - 13/05/2020
Yến
Dàn 6 nay lại bùn tiếp ad ơi, huhu
Phản hồi - 13/05/2020
A số chuẩn
Vâng bạn, cầu gãy 2 ngày rồi, mai sẽ chuẩn lại bạn nhé, cố gắng và in tâm nhé
Phản hồi - 13/05/2020
Yến
Ad ơi, dàn 6 nay trật buồn quá, mai thế nào?
Phản hồi - 12/05/2020
A số chuẩn
Vâng, buồn lắm bạn ơi :(. mai sẽ cố gắng thật chính xác tới mọi người.
Phản hồi - 12/05/2020
Nhung
Mai chốt mn chuẩn nhé ad
Phản hồi - 12/05/2020
A số chuẩn
Vâng in tâm ạ
Phản hồi - 12/05/2020
Tới
Ai theo độc thủ mb nay số gì
Phản hồi - 12/05/2020
A số chuẩn
Nạp phí nhận số nha bạn
Phản hồi - 12/05/2020
Loan
Nay Ad ra con độc thủ phí chát quá, nhưng chất, đánh lớn chút trúng cũng sướng hihi
Phản hồi - 11/05/2020
Thảo
Mai bt mb chuẩn lại nhé ad, may theo thêm x2 ngon
Phản hồi - 10/05/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 10/05/2020
Phi
Hôm nay chuẩn bt với dàn 6 nhé ad
Phản hồi - 10/05/2020
A số chuẩn
Vâng, oke bạn
Phản hồi - 10/05/2020
HTai
Được giới thiệu ad uy tín, Bt mb hôm nay chốt đúng, cảm ơn nheieuf
Phản hồi - 06/05/2020
Nga
Alo anh oi miền nam đông tháp chuẩn hôm nay chuẩn kg ạ
Phản hồi - 05/05/2020
Nga
Nay đông tháp chuẩn nhe anh
Phản hồi - 05/05/2020
Hương
Mai chạm chuẩn nhé ad , nay bùn quá
Phản hồi - 04/05/2020
A số chuẩn
Oke bạn, nay hơi buồn
Phản hồi - 04/05/2020
Minh
Ok
Phản hồi - 03/05/2020
Minh
Mai chốt tp chuẩn ko ad
Phản hồi - 03/05/2020
A số chuẩn
Vâng sẽ cố gắng chuẩn bạn nhé
Phản hồi - 03/05/2020
Thắng
BT mt xịt roi ad oi :(
Phản hồi - 03/05/2020
A số chuẩn
Vâng mai sẽ cố gắng chuẩn lại bạn nhé
Phản hồi - 03/05/2020
Theo bt de hom dau an ngay 47, co tiem nang
Phản hồi - 03/05/2020
Minh
Tien giang mai chot lo chuan nhe
Phản hồi - 02/05/2020
A số chuẩn
Oke bạn sẽ cố gắng
Phản hồi - 02/05/2020
Thuan
bt 3 nhay sieu qua ad :)
Phản hồi - 02/05/2020
MRD
Bt mai chuẩn lại nhé ad ơi, nay hơi bùn
Phản hồi - 01/05/2020
A số chuẩn
Oke bạn sẽ cố gắng
Phản hồi - 01/05/2020
Hương
Cham de chuan qua ad
Phản hồi - 30/04/2020
Han
Mai cho so mn Tay ninh nha ad
Phản hồi - 29/04/2020
A số chuẩn
Oke bạn nhé
Phản hồi - 29/04/2020
Sương
Cham de ad chuan qua, theo 2 hom vao ca 2
Phản hồi - 29/04/2020
Chất
ad bt chất quá ad ơi
Phản hồi - 28/04/2020
PHuoc
Bt ngon quá ad ơi
Phản hồi - 27/04/2020
A số chuẩn
Vâng bạn :)
Phản hồi - 27/04/2020
Hồng
bt de nay sit trúng, mai chuẩn nhé ad
Phản hồi - 27/04/2020
Loan
Mai chạm chuẩn nhé ad ơi,
Phản hồi - 26/04/2020
A số chuẩn
Oke bạn mai sẽ chuẩn lại
Phản hồi - 26/04/2020
Loan
Nay ko tin ad cho chạm 5 vì hôm qua về 50 rùi, hơi tiếc ad ạ, mai chốt chuẩn em nhé
Phản hồi - 25/04/2020
A số chuẩn
Vâng bạn, chốt đã rất khó rồi, nhưng nay ad chốt chạm 5 là có lý do cả, hơi tiếc nhưng ko sao, còn dài mà bạn :)
Phản hồi - 25/04/2020
Hùng
Bt hun nay hơi buồn ad ạ
Phản hồi - 25/04/2020
A số chuẩn
Vâng mai sẽ chuẩn lại bạn nhé
Phản hồi - 25/04/2020
Hùng
BT mb đẹp lắm ad ơi :), son quá
Phản hồi - 24/04/2020
Sinh
Mb hôm đầu nổ đẹp rồi ad ạ :)
Phản hồi - 23/04/2020
A số chuẩn
Thật vui vì hôm nay xsmb chính thức quay thưởng trở lại, Ad rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng Ace trên cung bậc cảm xúc cúa xổ số, và nhanh thôi XSMN, XSMT sắp tới cũng quay thưởng trở lại, chúc ace may mắn và thắng lớn nhé
Phản hồi - 23/04/2020
Thao
Bt mb dc đó ad,
Phản hồi - 30/03/2020
Hiền
de Cham ad chuan do, hihi bua nay an cham 4 vui tóa =))
Phản hồi - 29/03/2020
Krick
Nay ad chốt 20 ko đẹp lắm, ko sao mai chuẩn nhé ad
Phản hồi - 29/03/2020
Krick
Oke 35 nay chốt ổn đấy ad, lúc nhận số ko tin về 35 lắm, chiều về có 35, thanks ad
Phản hồi - 28/03/2020
CLL
hom dau theo bt an 71, mai tiep tuc xemsao
Phản hồi - 27/03/2020
Tho
Mb.hom.nay.b.th.d.do.lai.nhe.ab.het.tien.roi.hu.hu
Phản hồi - 27/03/2020
Phát
05 CT ngon quá :)
Phản hồi - 25/03/2020
Sơn
Mb nay bùn quá ad ơi
Phản hồi - 25/03/2020
A số chuẩn
Vâng nay rât buồn, mai sẽ vững tin chuẩn lại cho ace ạ
Phản hồi - 25/03/2020
Biên
Cho đồng nai di ad
Phản hồi - 24/03/2020
A số chuẩn
Vâng oke bạn
Phản hồi - 24/03/2020
Hồng
Ad ơi, dt de nay chuan ko zay
Phản hồi - 24/03/2020
Tuan
Bth.de.mb.buon.va.ab.oi.hu.hu
Phản hồi - 24/03/2020
Kk
bt hom nay buon lam AD oi :(
Phản hồi - 23/03/2020
A số chuẩn
Vâng, mai sẽ cố gắng chuẩn lại
Phản hồi - 23/03/2020
Tuan
Dac.biet.co.len.ab.oi.buon.pha.10.ngay.roi.hu.hu
Phản hồi - 22/03/2020
Ngà
Tiền giang sao ad ơi
Phản hồi - 21/03/2020
A số chuẩn
Tg tự tin chuẩn đẹp bạn nhé
Phản hồi - 21/03/2020
Yến
Mai bt chuẩn tiếp nha ad, nay ngon quá
Phản hồi - 21/03/2020
Tuan
Co.len.ab Oi.hoi.hop.va
Phản hồi - 20/03/2020
Vu
Mai bt chuan lai nha ad
Phản hồi - 19/03/2020
A số chuẩn
Vâng mai chuẩn đẹp bạn nhé
Phản hồi - 19/03/2020
Tuan.
Cam.on.ab.hom.nay.an.l.x2.mung.qua.nhung.chua.lay.von.
Phản hồi - 19/03/2020
Linh
Mai bt de mb chuan nhe ad
Phản hồi - 18/03/2020
A số chuẩn
Vâng mai sẽ cố gắng chuẩn
Phản hồi - 18/03/2020
Hiền
Hun nay mb sáng lại ad ạ =))
Phản hồi - 18/03/2020
Hiền
mb trượt cả hic
Phản hồi - 17/03/2020
A số chuẩn
Vâng, buồn quá, mai sẽ chuẩn lại cho ace ạ
Phản hồi - 17/03/2020
Hùng Sơn
Có lẻ nào bt mai 31, hihi
Phản hồi - 16/03/2020
Thảo
Oke tin tưởng ad mai chuẩn nhé
Phản hồi - 16/03/2020
Thảo
bt mb thông xịt 4 hôm rùi ad ạ
Phản hồi - 16/03/2020
A só chuẩn
Vâng, mai cầu bt sẽ cố gắng chuẩn lại ạ
Phản hồi - 16/03/2020
Thảo
Bt xịt 3 hôm rùi ad ạ
Phản hồi - 15/03/2020
A số chuẩn
Vâng, mai chuẩn lại bạn nhé
Phản hồi - 15/03/2020
Thảo
bt mai chuẩn ko ad xịt 2 hôm rùi
Phản hồi - 14/03/2020
A số chuẩn
Mai cố gắng chuẩn bạn nhé
Phản hồi - 14/03/2020
Nguyen Le
Bt mb chuan nhe ad
Phản hồi - 12/03/2020
A số chuẩn
Vâng oke bạn
Phản hồi - 12/03/2020
Chiến
mB mai dep ko ad
Phản hồi - 11/03/2020
A số chuẩn
đẹp bạn nhé
Phản hồi - 11/03/2020
Hiền
bt mb nay dep lam ad a
Phản hồi - 09/03/2020
A số chuẩn
hi ok bạn
Phản hồi - 09/03/2020
Thiền
Mai chốt mb 25 ai theo tui ko
Phản hồi - 08/03/2020
Lựu
Mai cho 3 chân tây ninh nhé
Phản hồi - 04/03/2020
A số chuẩn
vâng bạn
Phản hồi - 04/03/2020
Hung
Mai bt mb chuan lai nhe ad oi
Phản hồi - 04/03/2020
Tuan
Hom.nay.bt.mb.ra.sao.ab.co.len.ab.oi.da.3.dem.roi.thua.qua
Phản hồi - 04/03/2020
Hung
cặp x2 mb phí bao nhiêu
Phản hồi - 02/03/2020
A số chuẩn
Vâng, phí ở trên bạn nhé
Phản hồi - 02/03/2020
Hiếu
Nay bt chuẩn ko ad, qua lộn 15
Phản hồi - 02/03/2020
A số chuẩn
Nay cố gắng chuẩn bạn nhé
Phản hồi - 02/03/2020
Thao
mien nam tien giang chuan nhe ad oi
Phản hồi - 01/03/2020
A số chuẩn
Vâng sẽ cố gắng
Phản hồi - 01/03/2020
Sơn
Bt mb nay dep ko ad oi
Phản hồi - 28/02/2020
A số chuẩn
Đẹp bạn nhé
Phản hồi - 28/02/2020
Hào
mai bt mb chuẩn nhé ad, nay mới theo mà trật
Phản hồi - 27/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn, mai chuẩn
Phản hồi - 27/02/2020
Tuan
Bình.dinh.hom.nay.dem.k.ab
Phản hồi - 27/02/2020
Xu Xu
Bt Can tho chuan ko ad
Phản hồi - 25/02/2020
A số chuẩn
Vâng sẽ cố gắng bạn nhé
Phản hồi - 25/02/2020
Tình
Ad mai cho bt mb chuan nhe
Phản hồi - 23/02/2020
Sang
Khanh.hoa.hom.nay.ra.sao.ab
Phản hồi - 23/02/2020
Huyền
tui muon lay bt mn
Phản hồi - 22/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 22/02/2020
Sang.ban.cho.bthdch.nhe.thua.qua

Phản hồi - 19/02/2020
Là sao bạn ơi ?

Phản hồi - 19/02/2020
Hữu
Ad mai cho mn chuản nhé
Phản hồi - 18/02/2020
A số chuẩn
Vâng sẽ cố gắng
Phản hồi - 18/02/2020
Thảo
mai x2 dep ko ad oi
Phản hồi - 16/02/2020
A số chuẩn
mai thứ 2 x2 đẹp bạn nhé
Phản hồi - 16/02/2020
Tiến
bt mb bao nhieu
Phản hồi - 15/02/2020
Hiền
mn lại bùn quá ad ơi, sao chuẩn lại đi nhé,
Phản hồi - 15/02/2020
A số chuẩn
vâng sẽ cố gắng mai chuẩn lại tiền giang bạn nhé
Phản hồi - 15/02/2020
Hiền
Mai ad chốt đep mn nha
Phản hồi - 14/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 14/02/2020
Sáu
mai ad chốt chuẩn bt mb nhé,
Phản hồi - 13/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn sẽ cố gắng
Phản hồi - 13/02/2020
Hân
hom nay toi moi theo thu, hom dau an 55 bt mb cam on nhe
Phản hồi - 12/02/2020
Ly
Bt dt mb nay dep qua ad oi
Phản hồi - 11/02/2020
Thịnh
Thank ad
Phản hồi - 09/02/2020
Thịnh
mai tien gian nhe ad,
Phản hồi - 08/02/2020
A số chuẩn
oke bạn
Phản hồi - 08/02/2020
PHú
Mai chuẩn de mb nhe ad oi
Phản hồi - 08/02/2020
Linh
Nay an bt de ngon qua, cam on a so chuan
Phản hồi - 06/02/2020
Linh
Bt mb nay dep lam ad, tiec bt de qua
Phản hồi - 05/02/2020
Mr love
Mai cho cặp xiên mb nha ad
Phản hồi - 04/02/2020
Trường
BT mb nay bùn lắm ad ạ
Phản hồi - 04/02/2020
A số chuẩn
vâng mai sẽ cố gắng chuẩn lại ạ
Phản hồi - 04/02/2020
Thảo
may nay theo bt mb, hi
Phản hồi - 03/02/2020
Hy vọng
Xiên mb xịt mấy bữa rồi, hôm nay ko bít sao ad ơi?
Phản hồi - 03/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn mai sẽ cố gắng chuẩn lại cho ace hazz
Phản hồi - 01/02/2020
Hùng
Mai cho em con bt HCM nhe anh so chuan
Phản hồi - 02/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn nhé
Phản hồi - 02/02/2020
Thái
huhu ad ơi, bùn quá, bt de mb xit may hom rui, may an dc con lo 63, mai the nao day ad?
Phản hồi - 02/02/2020
A số chuẩn
Hic, may hom nay cau bt de gay lien tuc, mai co gang chuan lai nhe
Phản hồi - 02/02/2020
Thảo
Mai chốt chuẩn bt mb tiếp nhé
Phản hồi - 01/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn in tâm ạ
Phản hồi - 01/02/2020
Thái
Ad xem bt de mien bac truot thong may ngay roi, mai chuan lai cho ace nhe
Phản hồi - 01/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn sẽ cố gắng chuẩn lại cho ace hazz
Phản hồi - 01/02/2020
Tuấn
Đề hôn nay chuẩn ko ad , mình theo 5 hôm liên tiếp rồi
Phản hồi - 01/02/2020
Lih
Mai ad chot bt mb chuam nhe
Phản hồi - 31/01/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 31/01/2020
Vân
Lâu lâu chơi lại đi luôn buồn ghê.
Phản hồi - 31/01/2020
Thảo
Khanh hoa dep lam ad. mai chot quang binh nha
Phản hồi - 29/01/2020
A số chuẩn
HI oke ban
Phản hồi - 29/01/2020
Trường
mt 35 đẹp lắm ad
Phản hồi - 28/01/2020
Nguen
nay theo 3 cang mb va mn trung mn, mb xit, mai thu tiep
Phản hồi - 18/01/2020
Linh
Bt nay dep qua
Phản hồi - 16/01/2020
Sinh
Nay chốt bt de dep nha ad oi
Phản hồi - 11/01/2020
A số chuẩn
Oke ban
Phản hồi - 11/01/2020
Hiền
BT DE nay chuan qua
Phản hồi - 09/01/2020
Bắc
Mai chốt bt de mb chuan nhe ad oi
Phản hồi - 07/01/2020
Triều
bt mb nay đẹp quá
Phản hồi - 07/01/2020
Hai
Thống kê có đúng thật không mn???
Phản hồi - 05/01/2020
Hồng
HCM nay nổ lớn quá AD
Phản hồi - 04/01/2020
Bính
BT đẹp quá
Phản hồi - 03/01/2020
chuong
sao nap ko duoc vay ad
Phản hồi - 02/01/2020
Linh
bt de mb dep qua
Phản hồi - 01/01/2020
Thảo
bt chuẩn quá, tiếc 3 càng
Phản hồi - 30/12/2019
Nguyễn
Nay bt mb đẹp quá ad
Phản hồi - 28/12/2019
Hoang
Hom nay le con gi ban oil
Phản hồi - 26/12/2019
Chine
Nay mb bt chuan ko ad
Phản hồi - 24/12/2019
Hùng
hi nay bt, de mb trat ca :(
Phản hồi - 20/12/2019
PaPa
hay qua bt mb nay dẹp qua
Phản hồi - 17/12/2019
Hoàng
Mơi theo hom dau an dc bt de, hay qua, mai theo tiep
Phản hồi - 15/12/2019
Sáu
Bt de nay chuan qua di, the nay vai hom nua em se vao bo ad a
Phản hồi - 12/12/2019
Hiền
quá đpẹ ad ad, bt mb đẹp quá
Phản hồi - 10/12/2019
Hiền
Ad chốt bd de mb mai chuan nhe, nay theo bt voi bt de ma an moi bt thui
Phản hồi - 09/12/2019
khương
moi theo hom nay ma an ngay db de , cam on ad a, chu may cho khac theo ca tuan ko ra dc con nao
Phản hồi - 08/12/2019
Giang
Bt mb chuẩn thật
Phản hồi - 05/12/2019
Thái
Bt de nay chuan qua
Phản hồi - 29/11/2019
Sáu
Bạch thu mb này đẹp quá ad ơi
Phản hồi - 27/11/2019
Bach thu 99
Vang a
Phản hồi - 27/11/2019
Nguyễn Văn Thái
bt de nay chuan lam
Phản hồi - 20/11/2019
Phan
Chất quá
Phản hồi - 18/11/2019
Thảo
vui qua ad oi, no ca bt lan de, hihi
Phản hồi - 17/11/2019
Nguyen thi Thao
Bt lại đẹp rồi, ăn 2 nháy cảm ơn ad nhé
Phản hồi - 15/11/2019
Sự
Bt mb nay ko đẹp lắm, mai chuẩn nhé ad
Phản hồi - 14/11/2019
Tùng
đẹp lắm ad, bt ngon thật 2 nháy
Phản hồi - 13/11/2019
Le thao
Chốt ít số nhưng mà chất, cảm ơn ad
Phản hồi - 11/11/2019
Thắng
Chất như nước cất, chốt 10 về 10, ad ngon quá
Phản hồi - 10/11/2019
Loan
Bt de mb bên này chuẩn quá, theo 3 hôm ăn rồi, xịt một hôm
Phản hồi - 09/11/2019
Nguyễn Văn Thái
03 Đẹp lắm ad ạ
Phản hồi - 07/11/2019
Nguyen thi Thao
Nay theo liều de mb nổ ngay 90 cám ơn ad nhé,
Phản hồi - 05/11/2019
Le thao
Nay theo bt trật mất :(. mai chuẩn nhé ad ơi
Phản hồi - 03/11/2019
Bạch thủ 99
Oke bạn mai cầu sẽ đẹp lại thôi bạn
Phản hồi - 03/11/2019
Nguyen thi Thao
Bt de mb nay chuan qua
Phản hồi - 01/11/2019
Tùng
Phí cao nhưng quá chuẩn, nay ăn cả lô lẫn de, cảm ơn Ad nhé
Phản hồi - 30/10/2019
Việt
Nay trúng cả 3 miền,
Phản hồi - 26/10/2019
Nguyen thi Thao
Bt de nay dep ad a, phi cao nhung chuan la dc :)
Phản hồi - 25/10/2019
Việt
Phí chát nhưng chốt chuẩn, hôm đầu theo bt thế này là ổn, mai tiếp xem sao
Phản hồi - 23/10/2019
Nguyen thi Thao
Theo bt ad,
Phản hồi - 21/10/2019
Phước
Số có như lịch sử không AD
Phản hồi - 19/10/2019
Bachthu99
đúng lịch sử bạn nhé
Phản hồi - 19/10/2019
Lâm
Thử theo bt ad này, hôm nay chuẩn ăn dc, hi vọng mai chuẩn tiếp
Phản hồi - 19/10/2019
Vi
Theo 2 hôm bạch thủ ngon ad ạ
Phản hồi - 18/10/2019
Hùng
Mai chuẩn lại mn nhé AD, nay theo con 24 của ad trật, may theo 77 mb trúng
Phản hồi - 13/10/2019
Linh
Nay a d chốt 24 TP đẹp quá ạ
Phản hồi - 12/10/2019
Thảo
bạch thủ Gia Lai nay đẹp lắm ad ạ
Phản hồi - 11/10/2019
Ninh
tôi hôm nay cũng theo bt, cảm ơn ad nhé
Phản hồi - 11/10/2019
Khải
công nhận, 2 hôm này theo bạch thủ miền bắc của ad này, chuẩn thật
Phản hồi - 11/10/2019
Hùng
bt mb ad nay chốt ngon quá ạ
Phản hồi - 09/10/2019
Hương
Bt miền nam của ad chuẩn thật
Phản hồi - 08/10/2019
Hùng
hôm đầu theo bt của ad, trúng ngay, mai theo tiếp xem sao
Phản hồi - 08/10/2019
Hương
Ad mai chốt bt mb cho em nhé
Phản hồi - 06/10/2019
Vua bạch thủ
oke bạn nhé
Phản hồi - 06/10/2019
Sơn
Quá ổn ad ạ, nay bạch thủ mb lại ngon
Phản hồi - 06/10/2019
Loan
Mai ad vẫn chốt cho em bt miền nam nhé
Phản hồi - 05/10/2019
Sơn
Hôm nay bt mb trượt nhưng vẫn vui, một tuần nổ liên tục như vậy quá ổn ad ạ
Phản hồi - 05/10/2019
Loan
Bt miền nam của ad theo 2 hôm nay ăn cả 2 hôm, chuẩn quá
Phản hồi - 04/10/2019
Tiến
Số ad tuyệt quá, rất chuẩn, ko gặp sớm hơn hihi
Phản hồi - 04/10/2019
Hiền
Ad mai miền nam Bình Dương cho em bt nhé
Phản hồi - 03/10/2019
Vua bạch thủ
oke bạn
Phản hồi - 03/10/2019
THái
dc đó ad, giá cao nhưng chất,quá chuẩn
Phản hồi - 03/10/2019
Hương
Mai chốt cho tôi bt miền nam nhé, nghe nói ad chốt rất chuẩn, phải thử xem mới dc
Phản hồi - 02/10/2019
Vua bạch thủ
Vâng giúp anh chị em vb là xứ mệnh của chúng tôi
Phản hồi - 02/10/2019
Thao
Nay theo thử bt miền bắc, rất chuẩn nhé, mai theo tiếp xem sao, hi vọng 1 tuần ăn thông 4 hôm là ngon rồi
Phản hồi - 02/10/2019
Luyến
chà, ad này siêu thật, chốt bt mn ngọt quá đi mai theo tiếp
Phản hồi - 02/10/2019
Nguyễn Sơn
Ăn bt 2 hôm , quá ngon ad ạ, sẽ theo dài dài
Phản hồi - 02/10/2019
Luyến
Nay theo thử bt mn xem thế nào
Phản hồi - 01/10/2019
Nguyễn Sơn
Mới theo bt miền bắc hôm qua ad chốt ăn, nay theo tiếp xem sao
Phản hồi - 01/10/2019
... ============= ...

ASOCHUAN.ML CHÚC CÁC ACE THẮNG LỚN HÔM NAY

Hãy ghi nhớ asochuan.ml như một kênh tham khảo giúp anh em chiến thắng mỗi ngày

Web Statistics