ASOCHUAN.ML

- Xổ số là một bộ môn toán học kết hợp với các thuật toán.

- 2020 là sẽ là một năm mà tất cả các thuật toán cũ sẽ không còn tác dụng nữa.

- Vì thế, asochuan.ml đã chuẩn bị mọi thứ từ thuật toán mới tới những thông tin tuyệt mật để chiến thắng.

- Ace nào đang cần vào bờ cập bến hay đơn giản chỉ là giải trí mà muốn thắng lớn.

- Chúng tôi ở đây để đồng hành cũng ace trên những cung bậc cảm xúc của xổ số.

- Hãy ghi nhớ asochuan.ml để truy cập thường xuyên nhận số chuẩn nhé.

- Zalo tư vấn, hỗ trợ: 0364.358.381

BẠCH THỦ MIỀN BẮC

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ .

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

 

 

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
18/02/2020 50 Ăn 50 200 người ăn
17/02/2020 24 Trượt
16/02/2020 77 Ăn 77 202 người ăn
15/02/2020 37 Trượt
14/02/2020 62 Ăn 62 203 người ăn
13/02/2020 21 Trượt
12/02/2020 55 Ăn 55 202 người ăn
11/02/2020 50 Trượt
10/02/2020 02 Ăn 02 2 nháy 205 người ăn
09/02/2020 92 Ăn 92 204 người ăn
08/02/2020 64 Ăn 64 203 người ăn
07/02/2020 72 Ăn 72 197 người ăn
06/02/2020 95 Trượt lộn 59
05/02/2020 05 Ăn 05 200 người ăn
04/02/2020 85 Trượt
03/02/2020 68 Ăn 68 202 người ăn
02/02/2020 94 Trượt
01/02/2020 07 Ăn 07 203 người ăn
31/01/2020 54 Ăn 54 200 người ăn
30/01/2020 54 Trượt
29/01/2020 99 Ăn 99 204 người ăn
28/01/2020 46 Ăn 46 203 người ăn
23/01/2020 80 Ăn 80 205 người ăn
22/01/2020 92 Ăn 92 205 người ăn
21/01/2020 55 Ăn 55 204 người ăn
20/01/2020 39 Ăn 39 203 người ăn
19/01/2020 24 Ăn 24 202 người ăn
18/01/2020 62 Trượt
17/01/2020 46 Ăn 46 208 người ăn
16/01/2020 93 Ăn 93 206 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
18/02/2020 56 lót 39 Trượt
17/02/2020 28 lót 90 Trượt
16/02/2020 91 lót 56 Trượt
15/02/2020 23 lót 71 Trượt
14/02/2020 55 lót 89 Ăn 55 204 người ăn
13/02/2020 69 lót 28 Ăn lo 69 28 Trượt btde 203 người ăn
12/02/2020 73 lót 81 Trượt
11/02/2020 96 lót 63 Ăn 96 200 người ăn
10/02/2020 62 Trượt
09/02/2020 17 Trượt
08/02/2020 91 Lót 54 Ăn 91 195 người ăn
07/02/2020 69 Trượt
06/02/2020 75 lót 33 Ăn 75 200 người ăn
05/02/2020 51 lót 93 Trượt
04/02/2020 53 lốt 97 Trượt
03/02/2020 70 lót 19 Trượt
02/02/2020 56 lót 63 Trượt
01/02/2020 49 Trượt
31/01/2020 92 Trượt
30/01/2020 57 Trượt
29/01/2020 38 Trượt
28/01/2020 20 Trượt
23/01/2020 75 Ăn 75 204 người ăn
22/01/2020 48 Trượt
21/01/2020 97 Ăn 97 205 người ăn
20/01/2020 50 Ăn 50 204 người ăn
19/01/2020 21 Ăn 21 203 người ăn
18/01/2020 30 Trượt
17/01/2020 29 Trượt
16/01/2020 82 Ăn 82 206 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BA CÀNG LÔ MIỀN BẮC:

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ -  500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG LÔ MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
18/02/2020 471 942 Ăn 471 942 192 người ăn
17/02/2020 366/901 Trượt
16/02/2020 437 840 Ăn 437 194 người ăn
15/02/2020 676/397 Trượt
14/02/2020 503 862 Trượt
13/02/2020 660 792 Trượt
12/02/2020 207 / 630 Trượt
11/02/2020 054 941 Trượt
10/02/2020 457 687 Trượt
09/02/2020 114 311 Trượt
08/02/2020 012 226 Trượt
07/02/2020 089 418 Ăn 418 204 người ăn
06/02/2020 275/638 Ăn 275 203 người ăn
05/02/2020 317 298 509 Ăn 509 202 người ăn
04/02/2020 216 359 782 Trượt
03/02/2020 208 211 548 Ăn 211 204 người ăn
02/02/2020 118 379 650 Ăn 118 203 người ăn
01/02/2020 130 547 852 Ăn 130 202 người ăn
31/01/2020 216 351 964 Trượt
30/01/2020 141 370 981 ăn 141 208 người ăn
29/01/2020 063 470 891 Ăn 063 206 người ăn
28/01/2020 164 633 839 Ăn 633 205 người ăn
23/01/2020 420/225/962 Ăn 20 2 nháy trượt 3CL
22/01/2020 382 751 895 Ăn 51 95 Trượt 3 cang lo
21/01/2020 502 680 943 Ăn 502 203 người ăn
20/01/2020 639 832 954 Ăn 832 202 người ăn
19/01/2020 539 670 Trượt
18/01/2020 146 550 829 Ăn 146 204 người ăn
17/01/2020 194 302 871 Ăn 302 871 203 người ăn
16/01/2020 026 591 779 Ăn 591 200 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

XIÊN 2 MIỀN BẮC:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
18/02/2020 33 62 Ăn 33 trượt xiên
17/02/2020 10/92 Ăn xiên 10/92 203 người ăn
16/02/2020 04/33 Ăn xiên 04/33 198 người ăn
15/02/2020 03/84 Trượt
14/02/2020 27 70 Ăn 70 Trượt xiên
13/02/2020 18 77 Ăn 77 Trượt xiên
12/02/2020 54/83 Ăn 54 Trượt xiên
11/02/2020 03/97 Ăn xiên 03/97 202 người ăn
10/02/2020 54/91 Trượt
09/02/2020 08/73 Ăn xiên 08/73 204 người ăn
08/02/2020 15/91 Ăn xiên 15/91 200 người ăn
07/02/2020 18 90 Ăn xiên 18 90 190 người ăn
06/02/2020 33 69 Ăn 33 2 nháy Trượt xiên
05/02/2020 81/93 Ăn 93 trượt xiên
04/02/2020 29/67 Ăn 67 Trượt xiên
03/02/2020 08/77 Trượt
02/02/2020 25/82 Trượt
01/02/2020 36/74 Trượt
31/01/2020 35/67 Trượt
30/01/2020 34/86 Ăn 34 Trượt xiên
29/01/2020 15/65 Ăn xiên 15/65 200 người ăn
28/01/2020 35/81 Ăn 81 2 nháy Trượt xiên
23/01/2020 33 90 Ăn xiên 33 90 205 người ăn
22/01/2020 31/98 Ăn xiên 31/98 206 người ăn
21/01/2020 06 72 Ăn 06 72 205 người ăn
20/01/2020 20/97 Ăn xiên 20/97 204 người ăn
19/01/2020 05 62 Ăn xiên 05 62 203 người ăn
17/01/2020 24 63 Trượt
15/01/2020 05 40 Ăn 05 40 202 người ăn
14/01/2020 26 70 Ăn xiên 26 70 205 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ MIỀN NAM

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN NAM sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

 
NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
18/02/2020 80 Bến Tre Trượt
17/02/2020 72 HCM Trượt
16/02/2020 11 Tiền Giang Ăn 11 200 người ăn
15/02/2020 61 HCM Trượt
14/02/2020 04 Bình DƯơng Trượt
13/02/2020 55 Tây Ninh Ăn 55 202 người ăn
12/02/2020 85 Đồng Nai Trượt
11/02/2020 83 Bến Tre Ăn 83 204 người ăn
10/02/2020 25 HCm Ăn 25 203 người ăn
09/02/2020 35 Tiền GIang Ăn 35 TG 202 người ăn
08/02/2020 75 HCM Ăn 75 200 người ăn
07/02/2020 39 Bình Dương Trượt
06/02/2020 11 Tây Ninh Ăn 11 203 người ăn
05/02/2020 53 Đồng Nai Ăn 53 202 người ăn
04/02/2020 74 Bến Tre Trượt
03/02/2020 17 HCM Ăn 17 204 người ăn
02/02/2020 71 Tiền Giang Ăn 71 203 người ăn
01/02/2020 92 HCM Ăn 92 200 người ăn
31/01/2020 20 BÌnh Dương Ăn 20 198 người ăn
30/01/2020 11 Tây Ninh Trượt
29/01/2020 83 Đồng Nai Trượt
28/01/2020 50 Bến Tre Trượt
26/01/2020 62 Tiền giang Trượt
23/01/2020 51 tây ninh Ăn 51 tn 203 người ăn
22/01/2020 27 Đồng Nai Ăn 27 ĐN 202 người ăn
21/01/2020 33 Bến Tre Trượt
20/01/2020 76 HCM Ăn 76 206 người ăn
19/01/2020 77 Tiền Giang Ăn 77 205 người ăn
18/01/2020 82 HCM Ăn 82 204 người ăn
17/01/2020 99 BÌnh Dương Ăn 99 203 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BA CÀNG MIỀN NAM:

✔   PHÍ 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BA CÀNG MIỀN NAM sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
18/02/2020 562 982 Bến Tre Ăn 562
17/02/2020 061 954 HCM 203 người ăn
16/02/2020 464/756 Tiền Giang Ăn 464 200 người ăn
15/02/2020 041/379 HCM ăn 041
14/02/2020 368 971 Bình Dương Ăn 368
13/02/2020 121-687 Tây Ninh Ăn 121 TN 202 người ăn
12/02/2020 328- 902 Đồng Nai Ăn 902 ĐN
11/02/2020 561 922 Bến Tre Trượt 204 người ăn
10/02/2020 283 671 HCM Ăn 283 203 người ăn
09/02/2020 078 560 Tiền Giang Ăn 078 TG 202 người ăn
08/02/2020 326 841 HCM Ăn 841 HCM 200 người ăn
07/02/2020 656 836 Bình DƯơng Ăn 656 BD
06/02/2020 328 911 Tây Ninh Ăn 911 203 người ăn
05/02/2020 164 663 Cần Thơ Ăn 663 CT 202 người ăn
04/02/2020 219 543 Bến Tre Trượt
03/02/2020 564 940 HCM Ăn 940 HCM 204 người ăn
02/02/2020 218 571 Tiền Giang Ăn 571 203 người ăn
01/02/2020 167 435 HCM Trượt 200 người ăn
31/01/2020 418 792 Bình Dương Ăn 792 BD 198 người ăn
30/01/2020 219 576 Tây Ninh Ăn 576 TN
29/01/2020 241 309 Đồng Nai Trượt
28/01/2020 214 427 Bến Tre Ăn 214 Bến Tre 200 người ăn
26/01/2020 605 954 Tiền giang Ăn 954 Tiền giang 201 người ăn
23/01/2020 125 593 Trượt 203 người ăn
22/01/2020 364 809 Đồng Nai Ăn 809 ĐN 202 người ăn
21/01/2020 403 966 Bến Tre Trượt
20/01/2020 503 980 HCm Ăn 980 206 người ăn
19/01/2020 278 779 Tiền Giang Ăn 779 TG 205 người ăn
18/01/2020 145 638 792 hCM Ăn 145 HCM 204 người ăn
17/01/2020 268 593 Bình DƯơng Ăn 268 203 người ăn
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

BẠCH THỦ MIỀN TRUNG

✔   PHÍ : 500.000 VNĐ - 500K.

✔   Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ MIỀN TRUNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.

✔   Các bạn sẽ nhận được số từ 11h -> 18h.

✔   Nạp các loại thẻ: Viettle, Vinaphone, MobiPhone.

✔   Nạp cộng dồn thẻ cho tới khi đủ: ví du: 1 cái 500k.

NGÀY LẤY NGAY-TRÚNG LIỀN KẾT QUẢ THAM GIA
Số chuẩn Số chuẩn Số chuẩn
18/02/2020 63 Đắc Lắc; 20 Quảng Nam Ăn 20 QN 204 người ăn
17/02/2020 55 PHú Yên Ăn 55 203 người ăn
16/02/2020 18 Khánh Hòa Ăn 18 201 người ăn
15/02/2020 34 Quảng NGãi Trượt
14/02/2020 24 Gia Lai Ăn 24 206 người ăn
13/02/2020 46 Bình ĐInhk Ăn 46 205 người ăn
12/02/2020 06 Khánh Hòa Ăn 06 204 người ăn
11/02/2020 16 Quảng Nam Ăn 16 203 người ăn
10/02/2020 51 Phú Yên Trượt
09/02/2020 09 Khánh Hòa Ăn 09 206 người ăn
08/02/2020 28 QUảng Ngãi Ăn 28 205 người ăn
07/02/2020 80 Gia Lai Ăn 80 203 người ăn
06/02/2020 76 Bình Định Ăn 76 202 người ăn
05/02/2020 16 Khánh Hòa Trượt
04/02/2020 10 Đắc Lắc Ăn 10 206 người ăn
03/02/2020 02 Phú Yên Ăn 02 204 người ăn
02/02/2020 24 Khánh Hòa Ăn 24 203 người ăn
01/02/2020 71 Quảng Ngãi Ăn 71 202 người ăn
31/01/2020 62 Gia Lai Trượt
30/01/2020 82 Quảng trị Ăn 82 QT 204 người ăn
29/01/2020 90 Khánh Hòa Ăn 90 203 người ăn
28/01/2020 35 Quảng Nam Ăn 35 202 người ăn
26/01/2020 06 khánh hòa Ăn 06 190 người ăn
23/01/2020 26 quảng bình Trượt
22/01/2020 18 Khánh Hòa Trượt
21/01/2020 14 Đắc Lắc Ăn 14 207 người ăn
20/01/2020 64 PHú Yên Ăn 64 206 người ăn
19/01/2020 54 Khánh Hòa Ăn 54 204 người ăn
18/01/2020 36 Quảng Ngãi Ăn 36 202 người ăn
17/01/2020 80 Gia Lai Trượt
... ... ... ...
Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật Tuyệt mật

Nhận xét

Hữu
Ad mai cho mn chuản nhé
Phản hồi - 18/02/2020
A số chuẩn
Vâng sẽ cố gắng
Phản hồi - 18/02/2020
Thảo
mai x2 dep ko ad oi
Phản hồi - 16/02/2020
A số chuẩn
mai thứ 2 x2 đẹp bạn nhé
Phản hồi - 16/02/2020
Tiến
bt mb bao nhieu
Phản hồi - 15/02/2020
Hiền
mn lại bùn quá ad ơi, sao chuẩn lại đi nhé,
Phản hồi - 15/02/2020
A số chuẩn
vâng sẽ cố gắng mai chuẩn lại tiền giang bạn nhé
Phản hồi - 15/02/2020
Hiền
Mai ad chốt đep mn nha
Phản hồi - 14/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 14/02/2020
Sáu
mai ad chốt chuẩn bt mb nhé,
Phản hồi - 13/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn sẽ cố gắng
Phản hồi - 13/02/2020
Hân
hom nay toi moi theo thu, hom dau an 55 bt mb cam on nhe
Phản hồi - 12/02/2020
Ly
Bt dt mb nay dep qua ad oi
Phản hồi - 11/02/2020
Thịnh
Thank ad
Phản hồi - 09/02/2020
Thịnh
mai tien gian nhe ad,
Phản hồi - 08/02/2020
A số chuẩn
oke bạn
Phản hồi - 08/02/2020
PHú
Mai chuẩn de mb nhe ad oi
Phản hồi - 08/02/2020
Linh
Nay an bt de ngon qua, cam on a so chuan
Phản hồi - 06/02/2020
Linh
Bt mb nay dep lam ad, tiec bt de qua
Phản hồi - 05/02/2020
Mr love
Mai cho cặp xiên mb nha ad
Phản hồi - 04/02/2020
Trường
BT mb nay bùn lắm ad ạ
Phản hồi - 04/02/2020
A số chuẩn
vâng mai sẽ cố gắng chuẩn lại ạ
Phản hồi - 04/02/2020
Thảo
may nay theo bt mb, hi
Phản hồi - 03/02/2020
Hy vọng
Xiên mb xịt mấy bữa rồi, hôm nay ko bít sao ad ơi?
Phản hồi - 03/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn mai sẽ cố gắng chuẩn lại cho ace hazz
Phản hồi - 01/02/2020
Hùng
Mai cho em con bt HCM nhe anh so chuan
Phản hồi - 02/02/2020
A số chuẩn
Oke bạn nhé
Phản hồi - 02/02/2020
Thái
huhu ad ơi, bùn quá, bt de mb xit may hom rui, may an dc con lo 63, mai the nao day ad?
Phản hồi - 02/02/2020
A số chuẩn
Hic, may hom nay cau bt de gay lien tuc, mai co gang chuan lai nhe
Phản hồi - 02/02/2020
Thảo
Mai chốt chuẩn bt mb tiếp nhé
Phản hồi - 01/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn in tâm ạ
Phản hồi - 01/02/2020
Thái
Ad xem bt de mien bac truot thong may ngay roi, mai chuan lai cho ace nhe
Phản hồi - 01/02/2020
A số chuẩn
Vâng bạn sẽ cố gắng chuẩn lại cho ace hazz
Phản hồi - 01/02/2020
Tuấn
Đề hôn nay chuẩn ko ad , mình theo 5 hôm liên tiếp rồi
Phản hồi - 01/02/2020
Lih
Mai ad chot bt mb chuam nhe
Phản hồi - 31/01/2020
A số chuẩn
Oke bạn
Phản hồi - 31/01/2020
Vân
Lâu lâu chơi lại đi luôn buồn ghê.
Phản hồi - 31/01/2020
Thảo
Khanh hoa dep lam ad. mai chot quang binh nha
Phản hồi - 29/01/2020
A số chuẩn
HI oke ban
Phản hồi - 29/01/2020
Trường
mt 35 đẹp lắm ad
Phản hồi - 28/01/2020
Nguen
nay theo 3 cang mb va mn trung mn, mb xit, mai thu tiep
Phản hồi - 18/01/2020
Linh
Bt nay dep qua
Phản hồi - 16/01/2020
Sinh
Nay chốt bt de dep nha ad oi
Phản hồi - 11/01/2020
A số chuẩn
Oke ban
Phản hồi - 11/01/2020
Hiền
BT DE nay chuan qua
Phản hồi - 09/01/2020
Bắc
Mai chốt bt de mb chuan nhe ad oi
Phản hồi - 07/01/2020
Triều
bt mb nay đẹp quá
Phản hồi - 07/01/2020
Hai
Thống kê có đúng thật không mn???
Phản hồi - 05/01/2020
Hồng
HCM nay nổ lớn quá AD
Phản hồi - 04/01/2020
Bính
BT đẹp quá
Phản hồi - 03/01/2020
chuong
sao nap ko duoc vay ad
Phản hồi - 02/01/2020
Linh
bt de mb dep qua
Phản hồi - 01/01/2020
Thảo
bt chuẩn quá, tiếc 3 càng
Phản hồi - 30/12/2019
Nguyễn
Nay bt mb đẹp quá ad
Phản hồi - 28/12/2019
Hoang
Hom nay le con gi ban oil
Phản hồi - 26/12/2019
Chine
Nay mb bt chuan ko ad
Phản hồi - 24/12/2019
Hùng
hi nay bt, de mb trat ca :(
Phản hồi - 20/12/2019
PaPa
hay qua bt mb nay dẹp qua
Phản hồi - 17/12/2019
Hoàng
Mơi theo hom dau an dc bt de, hay qua, mai theo tiep
Phản hồi - 15/12/2019
Sáu
Bt de nay chuan qua di, the nay vai hom nua em se vao bo ad a
Phản hồi - 12/12/2019
Hiền
quá đpẹ ad ad, bt mb đẹp quá
Phản hồi - 10/12/2019
Hiền
Ad chốt bd de mb mai chuan nhe, nay theo bt voi bt de ma an moi bt thui
Phản hồi - 09/12/2019
khương
moi theo hom nay ma an ngay db de , cam on ad a, chu may cho khac theo ca tuan ko ra dc con nao
Phản hồi - 08/12/2019
Giang
Bt mb chuẩn thật
Phản hồi - 05/12/2019
Thái
Bt de nay chuan qua
Phản hồi - 29/11/2019
Sáu
Bạch thu mb này đẹp quá ad ơi
Phản hồi - 27/11/2019
Bach thu 99
Vang a
Phản hồi - 27/11/2019
Nguyễn Văn Thái
bt de nay chuan lam
Phản hồi - 20/11/2019
Phan
Chất quá
Phản hồi - 18/11/2019
Thảo
vui qua ad oi, no ca bt lan de, hihi
Phản hồi - 17/11/2019
Nguyen thi Thao
Bt lại đẹp rồi, ăn 2 nháy cảm ơn ad nhé
Phản hồi - 15/11/2019
Sự
Bt mb nay ko đẹp lắm, mai chuẩn nhé ad
Phản hồi - 14/11/2019
Tùng
đẹp lắm ad, bt ngon thật 2 nháy
Phản hồi - 13/11/2019
Le thao
Chốt ít số nhưng mà chất, cảm ơn ad
Phản hồi - 11/11/2019
Thắng
Chất như nước cất, chốt 10 về 10, ad ngon quá
Phản hồi - 10/11/2019
Loan
Bt de mb bên này chuẩn quá, theo 3 hôm ăn rồi, xịt một hôm
Phản hồi - 09/11/2019
Nguyễn Văn Thái
03 Đẹp lắm ad ạ
Phản hồi - 07/11/2019
Nguyen thi Thao
Nay theo liều de mb nổ ngay 90 cám ơn ad nhé,
Phản hồi - 05/11/2019
Le thao
Nay theo bt trật mất :(. mai chuẩn nhé ad ơi
Phản hồi - 03/11/2019
Bạch thủ 99
Oke bạn mai cầu sẽ đẹp lại thôi bạn
Phản hồi - 03/11/2019
Nguyen thi Thao
Bt de mb nay chuan qua
Phản hồi - 01/11/2019
Tùng
Phí cao nhưng quá chuẩn, nay ăn cả lô lẫn de, cảm ơn Ad nhé
Phản hồi - 30/10/2019
Việt
Nay trúng cả 3 miền,
Phản hồi - 26/10/2019
Nguyen thi Thao
Bt de nay dep ad a, phi cao nhung chuan la dc :)
Phản hồi - 25/10/2019
Việt
Phí chát nhưng chốt chuẩn, hôm đầu theo bt thế này là ổn, mai tiếp xem sao
Phản hồi - 23/10/2019
Nguyen thi Thao
Theo bt ad,
Phản hồi - 21/10/2019
Phước
Số có như lịch sử không AD
Phản hồi - 19/10/2019
Bachthu99
đúng lịch sử bạn nhé
Phản hồi - 19/10/2019
Lâm
Thử theo bt ad này, hôm nay chuẩn ăn dc, hi vọng mai chuẩn tiếp
Phản hồi - 19/10/2019
Vi
Theo 2 hôm bạch thủ ngon ad ạ
Phản hồi - 18/10/2019
Hùng
Mai chuẩn lại mn nhé AD, nay theo con 24 của ad trật, may theo 77 mb trúng
Phản hồi - 13/10/2019
Linh
Nay a d chốt 24 TP đẹp quá ạ
Phản hồi - 12/10/2019
Thảo
bạch thủ Gia Lai nay đẹp lắm ad ạ
Phản hồi - 11/10/2019
Ninh
tôi hôm nay cũng theo bt, cảm ơn ad nhé
Phản hồi - 11/10/2019
Khải
công nhận, 2 hôm này theo bạch thủ miền bắc của ad này, chuẩn thật
Phản hồi - 11/10/2019
Hùng
bt mb ad nay chốt ngon quá ạ
Phản hồi - 09/10/2019
Hương
Bt miền nam của ad chuẩn thật
Phản hồi - 08/10/2019
Hùng
hôm đầu theo bt của ad, trúng ngay, mai theo tiếp xem sao
Phản hồi - 08/10/2019
Hương
Ad mai chốt bt mb cho em nhé
Phản hồi - 06/10/2019
Vua bạch thủ
oke bạn nhé
Phản hồi - 06/10/2019
Sơn
Quá ổn ad ạ, nay bạch thủ mb lại ngon
Phản hồi - 06/10/2019
Loan
Mai ad vẫn chốt cho em bt miền nam nhé
Phản hồi - 05/10/2019
Sơn
Hôm nay bt mb trượt nhưng vẫn vui, một tuần nổ liên tục như vậy quá ổn ad ạ
Phản hồi - 05/10/2019
Loan
Bt miền nam của ad theo 2 hôm nay ăn cả 2 hôm, chuẩn quá
Phản hồi - 04/10/2019
Tiến
Số ad tuyệt quá, rất chuẩn, ko gặp sớm hơn hihi
Phản hồi - 04/10/2019
Hiền
Ad mai miền nam Bình Dương cho em bt nhé
Phản hồi - 03/10/2019
Vua bạch thủ
oke bạn
Phản hồi - 03/10/2019
THái
dc đó ad, giá cao nhưng chất,quá chuẩn
Phản hồi - 03/10/2019
Hương
Mai chốt cho tôi bt miền nam nhé, nghe nói ad chốt rất chuẩn, phải thử xem mới dc
Phản hồi - 02/10/2019
Vua bạch thủ
Vâng giúp anh chị em vb là xứ mệnh của chúng tôi
Phản hồi - 02/10/2019
Thao
Nay theo thử bt miền bắc, rất chuẩn nhé, mai theo tiếp xem sao, hi vọng 1 tuần ăn thông 4 hôm là ngon rồi
Phản hồi - 02/10/2019
Luyến
chà, ad này siêu thật, chốt bt mn ngọt quá đi mai theo tiếp
Phản hồi - 02/10/2019
Nguyễn Sơn
Ăn bt 2 hôm , quá ngon ad ạ, sẽ theo dài dài
Phản hồi - 02/10/2019
Luyến
Nay theo thử bt mn xem thế nào
Phản hồi - 01/10/2019
Nguyễn Sơn
Mới theo bt miền bắc hôm qua ad chốt ăn, nay theo tiếp xem sao
Phản hồi - 01/10/2019
... ============= ...

ASOCHUAN.ML CHÚC CÁC ACE THẮNG LỚN HÔM NAY

Hãy ghi nhớ asochuan.ml như một kênh tham khảo giúp anh em chiến thắng mỗi ngày

Web Statistics